Агент "Томов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Томов намери 9 резултата / The search @pseudo Томов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Кемал; Томов" Сали Ахмед Таироглу

Дата на раждане: 11.07.1957
Място на раждане: с. Ботурче, обл. Хасково
Сали Ахмед Таироглу Дата на раждане 11.07.1957 г. Място на раждане с. Ботурче, обл. Хасково Вербувал го служител НОР Димитър Александров на 17.10.1984 г., регистриран на 29.10.1984 г. Ръководил го служител НОР Димитър Александров; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кемал; Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го НОР, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2281 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кобилино от м. ноември 1991 г. до 2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сали Ахмед Таироглу към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Томов" Ангел Кръстев Димитров

Дата на раждане: 30.03.1951
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Ангел Кръстев Димитров Дата на раждане 30.03.1951 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Бончо Асенов на 07.10.1975 г., регистриран на 14.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Асенов; майор Йордан Петров Гюдуров; о. р. Едоардо Денчев; о. р. Йордан Йорданов; кап. Бойко Грозданов Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 266/ 12.02.1990 г. личното и работното дело на "Томов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Резидент "Томов" Милко Николов Ангелов

Дата на раждане: 03.07.1950
Място на раждане: с. Божурица, обл. Плевен
Милко Николов Ангелов Дата на раждане 03.07.1950 г. Място на раждане с. Божурица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Иванов на 26.01.1979 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Г. Тодоров; о. р. Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29846 и работно дело IР-15590. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Плевен, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Агент "Томов" Иван Миланов Христов

Дата на раждане: 01.03.1942
Място на раждане: с. Друмохар, окр. Кюстендил
Иван Миланов Христов Дата на раждане 01.03.1942 г. Място на раждане с. Друмохар, окр. Кюстендил Вербувал го служител лейт. Евгени Павлов на 26.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кюстендил – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1303 /Кн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор "Томов; Димо" Димитър Петров Попов

Дата на раждане: 19.11.1932
Място на раждане: гр. София
Димитър Петров Попов Дата на раждане 19.11.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров на 16.05.1950 г.; о. р. Илия Христов Динев на 06.07.1971 г., регистриран в ПГУ на 21.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Тодоров; о. р. Илия Христов Динев; о. р. Иван Гьонов Иванов ; о. р. Борис Гюров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Стефан Енев; о. р. Коста Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ на МВР-София-ДС, ДС, отдел IХ, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Томов; Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 3167 – 2 тома; протокол № 1322/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-17440. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 06.09.1990 г. до 21.01.1992 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Томов" Петър Обретенов Милев

Дата на раждане: 15.09.1941
Място на раждане: гр. Балчик
Петър Обретенов Милев Дата на раждане 15.09.1941 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител ст. лейт. Николай Иванов Николов и полк. Живко Стоянов на 25.11.1975 г., регистриран на 09.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-74 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-74 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-69 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Балчик, издигнат от Партия "Съюз на патриотичните сили "Защита"" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Томов " Иван Миланов Христов

Дата на раждане: 01.03.1942
Място на раждане: с. Друхомар, окр. Кюстендил
Иван Миланов Христов Дата на раждане 01.03.1942 г. Място на раждане с. Друхомар, окр. Кюстендил Вербувал го служител Лейт. Евгени Павлов на 26.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кюстендил - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1303 /Кн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 9 отчет Кандидат за кмет на с.Друмохар, общ. Невестино, обл. Кюстендил, издигнат от „Земеделдси съюз Александър Стамболийски”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Томов " Росен Бойчев Горелов

Дата на раждане: 26.02.1958
Място на раждане: С. Славейно, обл. Смолян
Росен Бойчев Горелов Дата на раждане 26.02.1958 г. Място на раждане С. Славейно, обл. Смолян Вербувал го служител Подп. Георги Василев Даскалов на 13.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител Подп. Георги Василев Даскалов; кап. Иван Т. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4, лично дело IА-1930; работно дело IР-1404 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "Движение експерти за региона” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 118 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Томов" Георги Иванов Темелков

Дата на раждане: 31.12.1951
Място на раждане: гр. Сливен
Георги Иванов Темелков Дата на раждане 31.12.1951 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Йордан Загоров на 05.12.1975 г., регистриран на 10.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 71/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1147 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-752 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 05.07.1993 г. до 09.08.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: