Агент "Петко" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петко намери 16 резултата / The search @pseudo Петко found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-299
от 28.01.2014 г.
Търговска и спестовна банка АД

Агент "Бигор; Петко" Иван Александров Николов

Дата на раждане: 28.06.1941
Място на раждане: гр. Благоевград
Иван Александров Николов Дата на раждане 28.06.1941 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Боголюб Николов Бумбаров на 21.05.1974 г., регистриран на 12.06.1974 г. Ръководил го служител о. р. Боголюб Николов Бумбаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бигор; Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2636 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Контролния съвет от 03.06.1991 г. до 12.11.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Петко" Стайко Иванов Спиридонов

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стайко Иванов Спиридонов Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Станев на 25.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1449 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“” АД – гр. Пазарджик Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Петко" Димчо Стоилов Димов

Дата на раждане: 01.04.1957
Място на раждане: гр. Стара Загора
Димчо Стоилов Димов Дата на раждане 01.04.1957 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител кап. Димо Добрев Димов на 12.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител кап. Димо Добрев Димов; майор Николай Александров Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-387; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от коалиция от партии "Съюз Стара Загора" /ПП "ОДС – Общност на демократичните сили", ПП "Земеделски народен съюз", ПП "Движение Гергьовден", ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита"", ПП "Български земеделски народен съюз"/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димчо Стоилов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Петко " Божидар Първанов Спасенов

Дата на раждане: 20.09.1960
Място на раждане: С. Калотина, обл. Софийска
Божидар Първанов Спасенов Дата на раждане 20.09.1960 г. Място на раждане С. Калотина, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Ангел Иванов Драгнев на 20.07.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление Гранични войски, отдел разузнавателен, отделение 2 Граничен отряд Решение № 20/ 19.12.2007 г. 33 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33463; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Политическа коалиция“ Демократи за община Драгоман”
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Резидент; съдържател на явочна квартира "Петко; Роза" Димитър Петров Кръстев

Дата на раждане: 08.06.1932
Място на раждане: с. Фурен, обл. Враца
Димитър Петров Кръстев Дата на раждане 08.06.1932 г. Място на раждане с. Фурен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Ив. Илиев на 17.10.1959 г., регистриран на 30.10.1959 г.; възстановен от о. р. Цветко Ангелов Кузов на 11.11.1963 г. и регистриран на 16.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ив. Илиев; о. р. Яко Миухас Челебонов; о. р. Цветко Ангелов Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - ХVII ГО; ОУ на МВР-Враца-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Петко; Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 248/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IР-923; протокол рег. № 77/ 01.04.1981 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-848 (Вр) на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Фурен от 19.10.1991 г. до 30.09.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Петко" Мехмед Саид Саидходжа

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Мехмед Саид Саидходжа Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Радев на 07.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Радев; о. р. Стойко Карабекиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-686 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Саид Саидходжа към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Петко" Стоян Станчев Пирлов

Дата на раждане: 25.10.1942
Място на раждане: гр. Нова Загора
Стоян Станчев Пирлов Дата на раждане 25.10.1942 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител лейт. Николай Димитров Шейков на 27.01.1975 г., регистриран на 12.02.1975 г. Ръководил го служител лейт. Николай Димитров Шейков; кап. Божидар Петров; о. р. Светослав Колев; о. р. Александър Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4210; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „КРЕМИКОВЦИ” ЕАД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Петко" Стайко Иванов Спиридонов

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стайко Иванов Спиридонов Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Станев на 25.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1449 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 13-и МИР-Пазарджик Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Петко " Антони Гогов Гогов

Дата на раждане: 16.10.1957
Място на раждане: Гр. Хасково
Антони Гогов Гогов Дата на раждане 16.10.1957 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Аспарух Влаев на 12.06.1978 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Ръководил го служител Аспарух Влаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; формализирана карта на лично дело ІА-548 (Хс); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР-572; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от НДСВ
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Петко" Христо Димитров Макаков

Дата на раждане: 22.04.1948
Място на раждане: гр. Стара Загора
Христо Димитров Макаков Дата на раждане 22.04.1948 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 05.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев; о. р. Валентин Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; предложение рег. № 1954/ 29.10.1991 г. за изключване на аг. "Петко" и унищожаване на личното му дело. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Педагогически факултет до м.12.2011 г. Зам. декан на Педагогически факултет от м.02.2012 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Макаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Петко" Божидар Първанов Спасенов

Дата на раждане: 20.09.1960
Място на раждане: с. Калотина, обл. Софийска
Божидар Първанов Спасенов Дата на раждане 20.09.1960 г. Място на раждане с. Калотина, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Ангел Иванов Драгнев на 20.07.1984 г., регистриран на 01.08.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление Гранични войски, РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33463; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Драгоман, издигнат от МК "С любов за Драгоман" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Петко" Петър Костадинов Савчов

Дата на раждане: 21.02.1957
Място на раждане: гр. Самоков
Петър Костадинов Савчов Дата на раждане 21.02.1957 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Николай Рачев на 10.11.1985 г., регистриран на 26.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Рачев; о. р. Николай Колев; о. р. Иван Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; писмо рег. № 17/ 24.04.1990 г. и протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-850 (Вд); протокол рег. № 166/ 02.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на СС "Петко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматично-куклен театър – Кърджали от 01.10.1994 г. до 01.01.2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Костадинов Савчов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Петко" Стайко Иванов Спиридонов

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стайко Иванов Спиридонов Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Станев на 25.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1449 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-541 (Пз).. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петко" Стайко Иванов Спиридонов

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Стайко Иванов Спиридонов Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Йордан Станев на 25.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1449 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 09.01.2009 г. Обявява установената и обявена с решение 201/ 21.03.2011 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петко" Валентин Иванов Цонев

Дата на раждане: 19.07.1964
Място на раждане: гр. Кюстендил
Валентин Иванов Цонев Дата на раждане 19.07.1964 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 30.10.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев; о. р. Станимир Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия по управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; предложение № 1953/ 29.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 1/ 22.03.1990 г. личното дело на аг. "Петко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ИДЛ при РВМС-Кюстендил от 01.05.2001 г. до 01.04.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Иванов Цонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петко" Иван Стефанов Цацов

Дата на раждане: 10.04.1952
Място на раждане: гр. Ботевград
Иван Стефанов Цацов Дата на раждане 10.04.1952 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител о. р. Любомир Тодоров на 13.06.1989 г., регистриран на 13.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 734/ 24.08.1993 г. за унищожаване материалите на аг. "Петко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Студентски от м. януари 1996 г. до м. юни 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: