Агент "Миланов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миланов намери 6 резултата / The search @pseudo Миланов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон; Миланов " Дончо Байчев Пейчев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: Гр. Лясковец
Дончо Байчев Пейчев Дата на раждане 08.10.1940 г. Място на раждане Гр. Лясковец Вербувал го служител Парашкев Цв. Маринов на 14.03.1959 г.; Йотко Стефанов на 24.04.1985 г. Ръководил го служител Парашкев Цв. Маринов; Йотко Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС - управление V, отдел 1, 3; СГУ- ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон; Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41023; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 23 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.; с писмо вх. № 2014/ 24.04.1990 г. началника на СГУ е поискал "да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Миланов" Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Миланов " Борис Асенов Михайлов

Дата на раждане: 15.09.1949
Място на раждане: Гр. Сливница
Борис Асенов Михайлов Решение № 20/ 19.12.2007 г. 36 Дата на раждане 15.09.1949 г. Място на раждане Гр. Сливница Вербувал го служител Майор Петър Маринов на 10.12.1968 г. Ръководил го служител Майор Петър Маринов; майор Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-4823; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-190 и работно дело IР-4823 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливница, издигнат от Либерална инициатива за демократично европейско развитие”-ЛИДЕР
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Миланов" Иван Младенов Йорданов

Дата на раждане: 26.11.1946
Място на раждане: гр. Годеч
Иван Младенов Йорданов Дата на раждане 26.11.1946 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител вербуван на 24.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г.; възстановен от о. р. Венцеслав Киров на 08.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30839 и работно дело IР-7342. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 02.08.2002 г. до 01.10.2003 г.
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент "Миланов" Иван Младенов Йорданов

Дата на раждане: 26.11.1946
Място на раждане: гр. Годеч
Иван Младенов Йорданов Дата на раждане 26.11.1946 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител вербуван на 24.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г.; възстановен от о. р. Венцеслав Киров на 08.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30839 и работно дело IР-7342. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник (ректор) на ВВМУ от 1998 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-808
от 05.01.2017 г.
чл. 28-за Борис Михайлов Гетов

Сътрудник; съдържател на явочна квартира "Миланов; Съвета" Борис Михайлов Гетов

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: Македония
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 221
от 18.05.2011
Министерството на финансите

Сътрудник "Миланов" Борис Михайлов Гетов

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: Македония
Борис Михайлов Гетов Дата на раждане 18.04.1943 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Георгиев Арнаудов, полк. Дянко Христов Курдов на 02.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Георгиев Арнаудов, полк. Дянко Христов Курдов; кап. Огнян Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 17854. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 1992 г. до 2006 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: