Агент "Ленко" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ленко намери 9 резултата / The search @pseudo Ленко found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Назъм; Ленко" Алев Ахмед Сали

Дата на раждане: 25.09.1959
Място на раждане: гр. Силистра
Алев Ахмед Сали Дата на раждане 25.09.1959 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Кап. Димитър Павлов Радев на 09.06.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Павлов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Силистра-ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-1118 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Силистра от 2003 г. до 2008 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Ленко" Иван Рашков Кръстанов

Дата на раждане: 19.06.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Рашков Кръстанов Дата на раждане 19.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Бончо Асенов на 04.07.1978 г., регистриран на 17.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Асенов; о. р. Едоардо Денчев; майор Йордан Петров Гюдуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 266/ 12.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Ленко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по научна и международна проектна дейност в Богословски факултет от 2009 г. до 2011 г.
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Ленко" Борис Иванов Борисов

Дата на раждане: 08.08.1946
Място на раждане: с. Одърне, обл. Плевен
Борис Иванов Борисов Дата на раждане 08.08.1946 г. Място на раждане с. Одърне, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стамен Друмев Матеев на 17.10.1974 г., регистриран на 25.10.1974 г. Ръководил го служител лейт. Стамен Друмев Матеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-541 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 299/ 04.05.1990 г. и протокол с предложение за унищожаване работно дело IР-848 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "БИБ БОРИС ИВ. БОРИСОВ" ЕТ Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ленко" Румен Детелинов Арнаудов

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Румен Детелинов Арнаудов Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димо Ролев на 05.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димо Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 4/ 03.07.1990 г. на л. д. ІА-2605 (Бл); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Плетена, общ. Сатовча, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 217/ 12.05.2011 г. – община Сатовча Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Назъм; Ленко " Алев Ахмед Сали

Дата на раждане: 25.09.1959
Място на раждане: Гр. Силистра
Алев Ахмед Сали Дата на раждане 25.09.1959 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Кап. Димитър Павлов Радев на 09.06.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Павлов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Силистра-ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1118 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ленко" Румен Детелинов Арнаудов

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Румен Детелинов Арнаудов Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димо Ролев на 05.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димо Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 4/ 03.07.1990 г. на л. д. ІА 2605; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Плетена, общ. Сатовча, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 217/ 12.05.2011 г. – община Сатовча
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Ленко" Румен Детелинов Арнаудов

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Румен Детелинов Арнаудов Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димо Ролев на 05.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димо Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 4/ 03.07.1990 г. на л. д. ІА 2605; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Плетена от 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ленко " Алиосман Хасан Юсеин

Дата на раждане: 08.02.1951
Място на раждане: Гр. Кърджали
Алиосман Хасан Юсеин Дата на раждане 08.02.1951 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител Подп. Димитър Борисов Митев на 15.11.1976 г., регистриран на 29.11.1976 г. Ръководил го служител Подп. Димитър Борисов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество („обещание”); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА- 1481(Кж) МФ; протокол за унищожаване на работно дело ІР- 1090 рег. № 15/ 26.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001- 05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на с. Мургово, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ленко " Румен Детелинов Арнаудов

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Румен Детелинов Арнаудов Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител Димо Ролев на 05.05.1988 г. Ръководил го служител Димо Ролев Структури, в които е осъществявано ОУ МВР Благоевград – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване №4/03.07.1990 г. на л. д. ІА 2605; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград, издигнат от инициативен комитет

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: