Агент "Горан" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Горан намери 12 резултата / The search @pseudo Горан found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент; секретен сътрудник "Горан" Огнян Георгиев Авгарски

Дата на раждане: 12.07.1948
Място на раждане: гр. София
Огнян Георгиев Авгарски Дата на раждане 12.07.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 08.06.1977 г., регистриран на 13.06.1977 г.; регистриран в ПГУ на 05.01.1983 г.; възстановен от о. р. Маргарит Лишков на 27.10.1986 г. и регистриран на 03.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Маргарит Лишков; ст. лейт. Димитър Георгиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-II, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-11750 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5310; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2287/ 18.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за” "Горан". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Горан" Наско Стоянов Петев

Дата на раждане: 20.07.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Наско Стоянов Петев Дата на раждане 20.07.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Маникатов на 29.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Маникатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-2024 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2409 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия "Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Горан" Павел Благоев Лилянов

Дата на раждане: 26.03.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Павел Благоев Лилянов Дата на раждане 26.03.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител майор Павел Димитров Георгиев на 06.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител майор Павел Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-13 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35287. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1999 г.; Зам. кмет на община Свиленград от м. юни 2004 г. до м. ноември 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Горан" Павел Благоев Лилянов

Дата на раждане: 26.03.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Павел Благоев Лилянов Дата на раждане 26.03.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител майор Павел Димитров Георгиев на 06.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител майор Павел Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-13 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35287. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Свиленград от м. януари 1992 г. до м. май 1995 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Секретен сътрудник "Горан" Димитър Петров Филин

Дата на раждане: 30.10.1938
Място на раждане: гр.Батак
Димитър Петров Филин Дата на раждане 30.10.1938 г. Място на раждане гр.Батак Вербувал го служител о. р. кап. Димитър Димитров на 09.06.1981 г., Ръководил го служител о. р. кап. Димитър Димитров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; картон обр. 9; рег. дневник; дело № 16559; доклад от Служба "Военна информация" изх. № 1218/ 27.04.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор в данъчно подразделение – ТДД - Пазарджик от 01.01.2000 г. до 30.06.2000 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 1218/ 27.04.2010 г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Осведомител "Горан" Иван Стаменов Чапръзов

Дата на раждане: 15.10.1937
Място на раждане: с. Михилци, обл. Пловдив
Иван Стаменов Чапръзов Дата на раждане 15.10.1937 г. Място на раждане с. Михилци, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Генчо Христов Генчев на 14.06.1972 г., регистриран на 30.06.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генчо Христов Генчев; о. р. Христофор Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-III, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-4688 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1535 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник председател на ИК на община Карлово до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Горан" Христо Иванов Трифонов

Дата на раждане: 04.07.1950
Място на раждане: с. Змеево, обл. Стара Загора
Христо Иванов Трифонов Дата на раждане 04.07.1950 г. Място на раждане с. Змеево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 20.03.1973 г., регистриран на 29.03.1973 г.; възстановен от полк. Никола Шишманов на 20.03.1981 г., регистриран на 28.04.1981 г.0 Ръководил го служител Полк. Никола Шишманов; Иван Тодоров; Стоян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г.; работно дело IР-6860. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 23.08.1990 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Горан" Наско Стоянов Петев

Дата на раждане: 20.07.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Наско Стоянов Петев Дата на раждане 20.07.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Маникатов на 29.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Маникатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-2024 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2409 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Мелник, общ. Сандански, издигнат от Партия "Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Горан; Матей " Николай Неделчев Колев

Дата на раждане: 12.10.1960
Място на раждане: Гр. Толбухин
Николай Неделчев Колев Дата на раждане 12.10.1960 г. Място на раждане Гр. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт Димитър Ст. Кечашки на 28.01.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г.; кап. Лъчезар Иванов Ташев на 21.09.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт Димитър Ст. Кечашки; кап. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 Лъчезар Иванов Ташев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 03, отделение 02; ОУ на МВР-Добрич, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан; Матей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество-2 бр; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лични дела ІА-3687 МФ и ІА-176 (Дч) МФ; работно дело ІР-10929; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 2208; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ПП " Ред, Законност и Справедливост"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Горан " Христо Иванов Трифонов

Дата на раждане: 04.07.1950
Място на раждане: С. Змеево, обл. Стара Загора
Христо Иванов Трифонов Дата на раждане 04.07.1950 г. Място на раждане С. Змеево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Полк. Никола Шишманов на 20.04.1981 г. Ръководил го служител Полк. Никола Шишманов; Иван Тодоров; Стоян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад Решение № 22/ 29.01.2008 г. 169 установена принадлежността към органите по чл. 1 на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Коалиция „БСП/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС/ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ” За Христо Иванов Трифонов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Информатор; секретен сътрудник "Златкович; Горан" Костадин Младенов Златков

Дата на раждане: 16.11.1931
Място на раждане: Югославия
Костадин Младенов Златков Дата на раждане 16.11.1931 г. Място на раждане Югославия Вербувал го служител Вербуван на 07.08.1950 г.; кап. Георги Радев на 14.05.1980 г. Ръководил го служител Кап. Георги Радев; майор Йордан Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отделение 2; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; секретен сътрудник Псевдоними Златкович; Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 5050; лично дело IА-3786; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.05.1984 г. до 29.02.1990 г. Главен редактор от 01.03.1990 г. до 31.12.1992 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Джан; Горан" Рюстем Азис Мюмюн

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: Гр. Кърджали
Рюстем Азис Мюмюн Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител О. р. Цено Иванов Върбанов на 07.12.1963 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител О. р. Цено Иванов Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джан; Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1147; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-557 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. март 1992 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: