Агент "Ахмед" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ахмед намери 6 резултата / The search @pseudo Ахмед found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Ахмед" Фикрет Ибрям Салим

Дата на раждане: 11.03.1955
Място на раждане: с. Пристое, обл. Шумен
Фикрет Ибрям Салим Дата на раждане 11.03.1955 г. Място на раждане с. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Недим Ибрахимов Генджев на 20.12.1978 г., регистриран на 22.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Недим Ибрахимов Генджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ахмед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1972 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-742 (Шн); протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1972 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1999 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Ахмед" Юсеин Шефик Коджагьоз

Дата на раждане: 11.11.1947
Място на раждане: с. Селска поляна, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Ахмед " Али Асанов Бурнусузов

Дата на раждане: 03.02.1953
Място на раждане: Гр. Пещера
Али Асанов Бурнусузов Дата на раждане 03.02.1953 г. Място на раждане Гр. Пещера Вербувал го служител Йордан Стоилов на 08.11.1974 г. Ръководил го служител Йордан Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ахмед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-116 (Пд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигнат от политическа партия “Земеделски народен съюз”:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Ахмед; Алипи" Исмаил Халил Ахмед

Дата на раждане: 11.04.1955
Място на раждане: с. Петлите, обл. Кърджали
Исмаил Халил Ахмед Дата на раждане 11.04.1955 г. Място на раждане с. Петлите, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев; о. р. Никола Дерчев; о. р. Петьо Делев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ и на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ахмед; Алипи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожено личното дело на аг. "Алипи". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Осведомител; Агент "Ахмед" Али Асанов Бурнусузов

Дата на раждане: 03.02.1953
Място на раждане: гр. Пещера
Али Асанов Бурнусузов Дата на раждане 03.02.1953 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Йордан Кост. Стоилов на 08.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Кост. Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Ахмед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-116 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-102 (Пд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Пещера, издигнат от МК "Бъдеще за Пещера" Обявява установената и обявена с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Ахмед" Салимехмед Муталиб Бейсим

Дата на раждане: 09.10.1950
Място на раждане: с. Женда, обл. Кърджали
Салимехмед Муталиб Бейсим Дата на раждане 09.10.1950 г. Място на раждане с. Женда, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Овчаров на 05.07.1975 г., регистриран на 21.07.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Стоянов Мирчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ахмед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1473 (Кж) МФ, рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1473 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1082 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Зам. председател на ИК на ОбНС до м. октомври 1990 г.; Секретар на община Черноочене от 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: