Агент "Ян" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ян намери 4 резултата / The search @pseudo Ян found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Коментатор от 10.04.1997 г. до 30.09.1997 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 30.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент; секретен сътрудник "Халилов; Халим; Ян" Хрисим Янушев Башев

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Севлиево
Хрисим Янушев Башев Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител вербуван на 27.06.1972 г., регистриран на 30.06.1972 г.; регистриран в ПГУ на 15.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Александър Маринов; кап. Костадин Георгиев Атанасов; о. р. Иван Григоров; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-I, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Халилов; Халим; Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7215 – 7 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Скорпион Шипинг" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Промишлена пералня 1 и 2 ул. Първа Българска армия 18, обособена част от "СВЕЖЕСТ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНР
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Ян" Валентин Арменакович Каладжян

Дата на раждане: 19.09.1955
Място на раждане: Армения
Валентин Арменакович Каладжян Дата на раждане 19.09.1955 г. Място на раждане Армения Вербувал го служител о. р. Й. Христов на 25.08.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Й. Христов; о. р. Ил. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-I, СГУ на МВР-ДС-VI-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 13.11.2001 г. до 10.06.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Арменакович Каладжян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Валентин Арменакович Каладжян липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: