Агент "Чайка" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чайка намери 17 резултата / The search @pseudo Чайка found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Димитър Добрев Христов

Дата на раждане: 20.07.1933
Място на раждане: с. Горица, обл. Търговище
Димитър Добрев Христов Дата на раждане 20.07.1933 г. Място на раждане с. Горица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Павел Първанов на 19.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Павел Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V; управление ІІІ-ІХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело І-ПВ-116 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Разбойна до 30.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 134/ 26.05.2010 г. – Национална агенция за приходите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Стойчо Анастасов Стоянов

Дата на раждане: 27.10.1945
Място на раждане: гр. Бяла
Стойчо Анастасов Стоянов Дата на раждане 27.10.1945 г. Място на раждане гр. Бяла Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 13.11.1977 г., регистриран на 25.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-485 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Доверено лице; Агент "Чайка" Светлана Харизанова Йосифова

Дата на раждане: 19.01.1957
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Светлана Харизанова Йосифова Дата на раждане 19.01.1957 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов на 06.11.1985 г., регистрирана на 19.11.1985 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1428 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигната от ПП "Ред, законност и справедливост" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлана Харизанова Йосифова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Христо Иванов Тотев

Дата на раждане: 01.07.1943
Място на раждане: с. Красногор, обл. Силистра
Христо Иванов Тотев Дата на раждане 01.07.1943 г. Място на раждане с. Красногор, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Камен Дончев на 12.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Камен Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-245 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Киченица до 15.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Ради Здравков Капитански

Дата на раждане: 20.02.1944
Място на раждане: с. Фролош, обл. Кюстендил
Ради Здравков Капитански Дата на раждане 20.02.1944 г. Място на раждане с. Фролош, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 01.09.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 200-1/ 08.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на Я/К "Чайка". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Чайка " Георги Стойнев Петров

Дата на раждане: 19.05.1957
Място на раждане: Гр. Кюстендил
Георги Стойнев Петров Дата на раждане 19.05.1957 г. Място на раждане Гр. Кюстендил Вербувал го служител Иван Андонов на 16.10.1986 г., регистриран на 30.10.1986 г. Ръководил го служител Иван Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 81 установена принадлежността към органите по чл. 1 протокол рег. № КА-19/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IЯ- 247; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кюстендил, издигнат от Коалиция “Обединени за община Кюстендил” /ПП “НДСВ”, ПП “ВМРО-БНД”
Решение N° 2-297
от 28.01.2014 г.
община Трявна

Информатор "Чайка" Миньо Славов Димиев

Дата на раждане: 27.12.1930
Място на раждане: с. Стайновци, обл. Габрово
Миньо Славов Димиев Дата на раждане 27.12.1930 г. Място на раждане с. Стайновци, обл. Габрово Вербувал го служител вербуван на 19.02.1952 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1058/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-11280. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Райчо Митков Кюлевчиев

Дата на раждане: 29.06.1957
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Райчо Митков Кюлевчиев Дата на раждане 29.06.1957 г. Място на раждане с. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Петър Дачев на 30.06.1988 г., регистриран на 21.07.1988 г. Ръководил го служител кап. Петър Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; дело ІЯ-4313; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Мадан от 03.01.1997 г. до 01.12.2000 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Младен Силков Толумов

Дата на раждане: 25.04.1953
Място на раждане: с. Кожари, обл. Смолян
Младен Силков Толумов Дата на раждане 25.04.1953 г. Място на раждане с. Кожари, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Стефан Кисьов на 19.09.1979 г., регистриран на 11.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кожари до 14.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Чайка " Петър Петков Гечев

Дата на раждане: 10.07.1940
Място на раждане: Гр. Бургас
Петър Петков Гечев Дата на раждане 10.07.1940 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Младен Спасов на 11.06.1974 г., Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 регистриран на 01.08.1974 г. Ръководил го служител Младен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2345/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № V-ІІІ/ 15.05.1990 г. на дело ЯК "Чайка"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Приморско, издигнат от „ЛИДЕР”
Решение N° 2-132
от 29.01.2013 г.
община Приморско

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Петър Петков Гечев

Дата на раждане: 10.07.1940
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Райчо Митков Кюлевчиев

Дата на раждане: 29.06.1957
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Райчо Митков Кюлевчиев Дата на раждане 29.06.1957 г. Място на раждане с. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Петър Дачев на 30.06.1988 г., регистриран на 21.07.1988 г. Ръководил го служител кап. Петър Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; дело ІЯ-4313; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Старцево от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 297/ 12.01.2012 г. – Агенция по заетостта Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Райчо Митков Кюлевчиев

Дата на раждане: 29.06.1957
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Райчо Митков Кюлевчиев Дата на раждане 29.06.1957 г. Място на раждане с. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Петър Дачев на 30.06.1988 г., регистриран на 21.07.1988 г. Ръководил го служител кап. Петър Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; дело ІЯ-4313; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Доверено лице; Агент "Чайка" Светлана Харизанова Йосифова

Дата на раждане: 19.01.1957
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Светлана Харизанова Йосифова Дата на раждане 19.01.1957 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов на 06.11.1985 г., регистрирана на 19.11.1985 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1428 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Врани кон, общ. Омуртаг, издигната от ПП "РЗС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлана Харизанова Йосифова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Чайка " Райчо Митков Кюлевчиев

Дата на раждане: 29.06.1957
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Райчо Митков Кюлевчиев Дата на раждане 29.06.1957 г. Място на раждане с. Старцево, обл. Смолян Вербувал го служител К-н Петър Дачев на 30.06.1988 г. Ръководил го служител К-н Петър Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІЯ 4313; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, независим кандидат
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Георги Йовнов Георгиев

Дата на раждане: 20.01.1944
Място на раждане: с. Българи, обл. Бургас
Георги Йовнов Георгиев Дата на раждане 20.01.1944 г. Място на раждане с. Българи, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Тома Стоянов Томов на 24.03.1981 г., регистриран на 21.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Тома Стоянов Томов; о. р. Лефтер Костадинов; о. р. П. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-170 (Бс), рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Българи от 08.11.1995 г. до 12.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Чайка " Красимир Ангелов Тодоров

Дата на раждане: 27.06.1942
Място на раждане: Гр. Плевен
Красимир Ангелов Тодоров Дата на раждане 27.06.1942 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Ангел Колев Добрев на 31.08.1976 г., регистриран на 06.09.1976 г. Ръководил го служител Ангел Колев Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на дело I-ПВ – 166 "Чайка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тополовград, издигнат от партия „ЛИДЕР” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 21

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: