Агент "Цветков" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цветков намери 9 резултата / The search @pseudo Цветков found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Цветков " Димитър Ангелов Ангелов

Дата на раждане: 23.06.1962
Място на раждане: Гр. Чирпан
Димитър Ангелов Ангелов Дата на раждане 23.06.1962 г. Място на раждане Гр. Чирпан Вербувал го служител Кап. Димо Добрев Димов на 16.02.1981 г., регистриран на 18.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Димо Добрев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3130 МФ; протокол № 5/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1064 (Ст.З); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в общ. Чирпан, издигнат от АТАКА
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Цветков " Васил Иванов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: Гр. Кнежа
Васил Иванов Попов Дата на раждане 17.05.1950 г. Място на раждане Гр. Кнежа Вербувал го служител Стоян Велинов на 08.12.1980 г. Ръководил го служител Стоян Велинов; Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Соф. окр. управление на МВР-ДС- Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 26878 и работно дело IР-12203; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Костинброд, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Цветков" Стоян Цветанов Стоянов

Дата на раждане: 23.04.1949
Място на раждане: гр. София
Стоян Цветанов Стоянов Дата на раждане 23.04.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Петър Василев Дочев на 01.11.1983 г., регистриран на 11.11.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Василев Дочев; лейт. Драгослав Стоянов Наков; лейт.. Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-София-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30798; работно дело IР-16567. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Цветков" Коста Аргиров Попов

Дата на раждане: 05.01.1947
Място на раждане: с. Гореме, обл. Благоевград
Коста Аргиров Попов Дата на раждане 05.01.1947 г. Място на раждане с. Гореме, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Христо Стеф. Демерджиев на 11.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител майор Христо Стеф. Демерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС–Сандански по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2888 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Коста Аргиров Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Агент "Цветков" Тинчо Александров Петров

Дата на раждане: 31.12.1945
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Тинчо Александров Петров Дата на раждане 31.12.1945 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Петър Ангелов Колев на 28.08.1967 г., регистриран на 05.09.1967 г. Ръководил го служител о. р. Петър Ангелов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Тинчо Александров Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Цветков" Валери Любенов Савов

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: гр. Видин
Валери Любенов Савов Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Васил Стефанов Симов на 01.03.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Стефанов Симов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-V РУ по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31404; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 23 МИР - София, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Цветков" Васил Иванов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: гр. Кнежа
Васил Иванов Попов Дата на раждане 17.05.1950 г. Място на раждане гр. Кнежа Вербувал го служител о. р. Стоян Велинов на 08.12.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Велинов; Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Соф. окр. управление на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 -2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26878 и работно дело IР-12203; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Инспектората от 27.03.2006 г. до 18.09.2009 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Цветков" Камен Василев Михайлов

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. София
Камен Василев Михайлов Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Красимир Капурдов на 19.12.1986 г., регистриран на 03.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Капурдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Цветков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Института за литература Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Цветков" Димитър Ангелов Ангелов

Дата на раждане: 23.06.1962
Място на раждане: гр. Чирпан
Димитър Ангелов Ангелов Дата на раждане 23.06.1962 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител Кап. Димо Добрев Димов на 20.05.1981 г., регистриран на 18.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Димо Добрев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-3130 (Ст.З.) МФ; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1064 (Ст.З); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Чирпан, издигнат от АТАКА Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: