Агент "Хаджиев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хаджиев намери 7 резултата / The search @pseudo Хаджиев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03. 1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Банка за земеделски кредит от 17.08.1995 г. до 06.05.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Агент "Хаджиев" Христо Любомиров Казасов

Дата на раждане: 24.08.1955
Място на раждане: гр. Габрово
Христо Любомиров Казасов Дата на раждане 24.08.1955 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Живко Петров Живев на 13.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител кап. Живко Петров Живев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3011 (Бл); работно дело IР-2098 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03. 1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "БЗК" АД - от 17.08.1995 г. до 06.05.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-206/ 10.07.2013 г. – "СИБАНК" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Хаджиев" Иляз Бекир Али

Дата на раждане: 07.10.1938
Място на раждане: с. Рът, обл. Кърджали
Иляз Бекир Али Дата на раждане 07.10.1938 г. Място на раждане с. Рът, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Желю Димитров Желев на 22.06.1987 г., регистриран на 06.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Желю Димитров Желев; о. р. М. Монев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1012 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 29.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иляз Бекир Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Хаджиев" Кямил Рямзи Мутаф

Дата на раждане: 26.08.1959
Място на раждане: с. Смирненски, обл. Русе
Кямил Рямзи Мутаф Дата на раждане 26.08.1959 г. Място на раждане с. Смирненски, обл. Русе Вербувал го служител кап. Драган Димитров Петров на 03.04.1978 г., регистриран на 24.04.1978 г. Ръководил го служител кап. Драган Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2809 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР- 377 (Рс); писмо вх. № 1912/ 16.04.1990 г. с протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-2809 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Смирненски от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Хаджиев " Димитър Георгиев Иванов

Дата на раждане: 08.11.1949
Място на раждане: гр. Кърджали
Димитър Георгиев Иванов Дата на раждане 08.11.1949 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Митко Колев Овчаров на 09.05.1980 г., регистриран на 28.05.1980 г. Ръководил го служител кап. Митко Колев Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС, отделение АМ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 68 (Пз) - Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 МФ; протокол рег. № КА 498 от 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 75 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с.Резбарци, общ. Кърджали, издигнат от Политически Клуб Тракия
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Хаджиев" Дончо Колев Кючуков

Дата на раждане: 10.03.1952
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Дончо Колев Кючуков Дата на раждане 10.03.1952 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител лейт. Васил Ангелов Генев на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03.1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Васил Ангелов Генев; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-Х-I, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Хаджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "Банка за земеделски кредит" АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: