Агент "Сокол" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сокол намери 11 резултата / The search @pseudo Сокол found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Сокол" Красимир Петров Павликянов

Дата на раждане: 12.05.1954
Място на раждане: с. Загражден, обл. Плевен
Красимир Петров Павликянов Дата на раждане 12.05.1954 г. Място на раждане с. Загражден, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Йошо Монов на 18.10.1983 г., регистриран на 02.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йошо Монов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-123 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Сокол" Ружди Бейзат Юсеин

Дата на раждане: 07.10.1960
Място на раждане: гр. Главиница
Ружди Бейзат Юсеин Дата на раждане 07.10.1960 г. Място на раждане гр. Главиница Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов на 19.12.1980 г., регистриран на 10.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов; ; о. р. К. Иванов; лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VII; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1043 (Сс) и в работно дело IР-11235; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Сокол". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Калугерене от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ружди Бейзат Юсеин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Резидент "Сокол" Тодор Станков Манов

Дата на раждане: 07.12.1937
Място на раждане: с. Смолча, обл. Софийска
Тодор Станков Манов Дата на раждане 07.12.1937 г. Място на раждане с. Смолча, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Пенчо Георгиев Пенчев на 10.02.1978 г., регистриран на 02.03.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пенчо Георгиев Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-38044 и в работно дело ІР-18490; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2005 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодор Станков Манов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сокол " Альоша Бисеров Каптиев

Дата на раждане: 15.10.1968
Място на раждане: С. Вълкосел, обл. Благоевград
Альоша Бисеров Каптиев Дата на раждане 15.10.1968 г. Място на раждане С. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител Александър Арабаджиев на 25.12.1986 г. Ръководил го служител Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03, 05, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2380; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1996; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигнат от ЕВРОРОМА
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сокол " Осман Ахмедов Османов

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: С. Соколарци, обл. Сливен
Осман Ахмедов Османов Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане С. Соколарци, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев на 07.12.1984 г., регистриран на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 20.12.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев; о. р. Бързаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-816 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз – Котел”(ДПС, НДСВ)
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Сокол" Бончо Георгиев Богоев

Дата на раждане: 13.08.1950
Място на раждане: с. Бельово, обл. Благоевград
Бончо Георгиев Богоев Дата на раждане 13.08.1950 г. Място на раждане с. Бельово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Стоян Цинцаров на 10.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1903 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1510 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Осведомител; Агент "Сокол" Никола Борисов Николов

Дата на раждане: 12.07.1947
Място на раждане: гр. София
Никола Борисов Николов Дата на раждане 12.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Цено Ев. Ценов на 26.07.1972 г., регистриран на 16.08.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цено Ев. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-22059 и в работно дело IР-5845; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Сокол" Хасим Али Мустафа

Дата на раждане: 04.04.1958
Място на раждане: с. Туховища, обл. Благоевград
Хасим Али Мустафа Дата на раждане 04.04.1958 г. Място на раждане с. Туховища, обл. Благоевград Вербувал го служител подп. Спиро Младенов Станков на 28.06.1974 г., регистриран на 25.07.1974 г. Ръководил го служител подп. Спиро Младенов Станков; ст. лейт. Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2844 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Туховища от 1990 г. до 1992 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Сокол " Орлин Иванов Костадинов

Дата на раждане: 22.06.1952
Място на раждане: Гр. Варна
Орлин Иванов Костадинов Дата на раждане 22.06.1952 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Рангел Николов Рангелов на 23.02.1984 г., регистриран на 28.02.1984 г. Ръководил го служител Рангел Николов Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С КА 87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К "Сокол"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от КОАЛИЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА ВАРНА
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Сокол" Осман Ахмедов Османов

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: с. Соколарци, обл. Сливен
Осман Ахмедов Османов Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане с. Соколарци, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев на 07.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев; о. р. Бързаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-816 (Сл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Котел, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сокол" Осман Ахмедов Османов

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: с. Соколарци, обл. Сливен
Осман Ахмедов Османов Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане с. Соколарци, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев на 07.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев; о. р. Бързаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело ІА-816 (Сл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: