Агент "Славов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славов намери 6 резултата / The search @pseudo Славов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на конспиративна квартира; секретен сътрудник "Тройка; Славов" Валентин Славчев Тупаров

Дата на раждане: 04.03.1950
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Валентин Славчев Тупаров Дата на раждане 04.03.1950 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 16.03.1981 г.; ст. лейт. Владимир Александров на 28.06.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Александров; майор Тодор Даракчиев; Асен Чимев; полк. Сотиров; полк. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Тройка; Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 16226; предложение рег. № 3082/ 09.03.1990 г. за унищожаване "дело № 14109 К/К "Тройка" и картоните образец № 1 да бъдат извадени от картотека"; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Гоце Делчев, издигнат от местна коалиция "За Гоце Делчев" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Славов" Игнат Димитров Игнатов

Дата на раждане: 05.09.1938
Място на раждане: гр. Пловдив
Игнат Димитров Игнатов Дата на раждане 05.09.1938 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Христов на 21.12.1967 г., регистриран на 22.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4152 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-968 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – ТБ "КРИСТАЛБАНК" АД, гр. Мадан ("КРИСТАЛБАНК" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Славов" Игнат Димитров Игнатов

Дата на раждане: 05.09.1938
Място на раждане: гр. Пловдив
Игнат Димитров Игнатов Дата на раждане 05.09.1938 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Христов на 21.12.1967 г., регистриран на 22.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4152 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-968 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ Кристалбанк от 16.05.1994 г. до 23.12.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Славов " Валентин Славчев Тупаров

Дата на раждане: 04.03.1950
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Валентин Славчев Тупаров Дата на раждане 04.03.1950 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Александров на 28.06.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Александров; майор Тодор Даракчиев; Асен Чимев; полк. Сотиров; полк. Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 16226; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “За Гоце Делчев” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Славов" Игнат Димитров Игнатов

Дата на раждане: 05.09.1938
Място на раждане: гр. Пловдив
Игнат Димитров Игнатов Дата на раждане 05.09.1938 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Христов на 21.12.1967 г., регистриран на 22.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4152 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-968 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Кристалбанк" АД – от 16.05.1994 г. до 23.12.1994 г. Обявява установената с решение № 2-147/ 13.03.2013 г. – лица по чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Славов" Ивалин Димитров Иванов

Дата на раждане: 12.03.1952
Място на раждане: с. Хитрино, обл. Шумен
Ивалин Димитров Иванов Дата на раждане 12.03.1952 г. Място на раждане с. Хитрино, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Стоян Иванов Стоянов на 13.11.1975 г., регистриран на 19.11.1975 г. Ръководил го служител лейт. Стоян Иванов Стоянов; кап. Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС; СОУ на МВР-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25337 и в работно дело IР-10244; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматичен театър - Ст. Загора от 08.03.2004 г. до 11.09.2006 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: