Агент "Симо" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симо намери 10 резултата / The search @pseudo Симо found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.05.2001 г. до 30.11.2007 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2007 г. до 31.05.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 15.04.1990 г. и от 01.12.1995 г. до 31.07.1997 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2013 г. до 28.02.2014 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Валери Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе За Владимир Великов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: Гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на немски език и отговорен редактор в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: Гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Продуцент, главен редактор в "Предавания на балкански езици и на руски език" в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3872 (Рс); работно дело IР-1127 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Великов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Симо" Живко Йорданов Иванов

Дата на раждане: 18.08.1953
Място на раждане: с. Церетелево, обл. Пловдив
Живко Йорданов Иванов Дата на раждане 18.08.1953 г. Място на раждане с. Церетелево, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Георги Петков Колев на 30.07.1976 г., регистриран на 13.08.1976 г. Ръководил го служител майор Георги Петков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-4183 (Пд) МФ; писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-997 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.02.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симо" Георги Стойнев Чалъков

Дата на раждане: 30.01.1962
Място на раждане: гр. София
Георги Стойнев Чалъков Дата на раждане 30.01.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цанко Сл. Станков на 29.11.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Сл. Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28469 и работно дело IР-14031. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" в 22-и МИР-Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: Гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.101981 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 23.05.1977 г. до 15.02.1986 г. Зам. главен редактор от 15.02.1986 г. до 17.01.1994 г. Ръководител екип от 17.01.1994 г. до 01.10.1994 г. Отговорен редактор от 01.10.1994 г. до 01.04.2001 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: Гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 20.11.1992 г. до 17.12.1995 г. Ръководител направление от 05.08.1997 г. до 31.03.2001 г. Главен редактор от 01.04.2001 г. до 09.12.2007 г. Продуцент от 10.12.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: