Агент "Светлина" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светлина намери 7 резултата / The search @pseudo Светлина found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Светлина " Генка Динева Богданова

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: С. Тенево, обл. Ямбол
Генка Динева Богданова Дата на раждане 22.06.1950 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 70 Място на раждане С. Тенево, обл. Ямбол Вербувал я служител Чанко Димитров на 17.01.1983 г. Ръководил я служител Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигната от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Генка Динева Богданова

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: с. Тенево, обл. Ямбол
Генка Динева Богданова Дата на раждане 22.06.1950 г. Място на раждане с. Тенево, обл. Ямбол Вербувал я служител о. р. Чанко Димитров на 17.01.1983 г. Ръководил я служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 13.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Иван Стоянов Илиев

Дата на раждане: 24.01.1925
Място на раждане: с. Орешец, обл. Видин
Иван Стоянов Илиев Дата на раждане 24.01.1925 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Дамянов Тачев на 31.01.1961 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дамянов Тачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 53/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-726. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Главен научен секретар на БАН; Заместник-председател на БАН Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Секретен сътрудник "Светлина" Дешка Малчева Маркова

Дата на раждане: 17.11.1948
Място на раждане: с. Престой, обл. Габрово
Дешка Малчева Маркова Дата на раждане 17.11.1948 г. Място на раждане с. Престой, обл. Габрово Вербувал я служител полк. Николай Радев на 18.08.1982 г., регистрирана на 30.08.1982 г. Ръководил я служител полк. Николай Радев; ст. лейт. Георги Пенев Георгиев; о. р. Бойко С. Пешев; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5215 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 10.12.2007 г. Ректор от 11.12.2007 г. до 13.12.2011 г.
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Михаил Кирилов Михайлов

Дата на раждане: 01.04.1951
Място на раждане: с. Скомля, обл. Видин
Михаил Кирилов Михайлов Дата на раждане 01.04.1951 г. Място на раждане с. Скомля, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Ан. Георгиев на 12.08.1985 г., регистриран на 19.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ан. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-443 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор КРД Ръководител сектор КР по ДОО Началник сектор КР по ДОО от 17.06.2002 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Димитър Петков Иванов

Дата на раждане: 12.10.1948
Място на раждане: с. Долно Белотинци, обл. Монтана
Димитър Петков Иванов Дата на раждане 12.10.1948 г. Място на раждане с. Долно Белотинци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 13.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К "Светлина". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" АД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Светлина" Никола Василев Колибов

Дата на раждане: 10.09.1937
Място на раждане: гр. Смолян
Никола Василев Колибов Дата на раждане 10.09.1937 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Христо Таков на 22.07.1981 г., регистриран на 07.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: