Агент "Савов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Савов намери 7 резултата / The search @pseudo Савов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Сътрудник "Савов" Иван Маринов Чепишев

Дата на раждане: 08.07.1948
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Иван Маринов Чепишев Дата на раждане 08.07.1948 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител кап. лейт. Любомир Симов на 28.10.1982 г. Ръководил го служител кап. лейт. Любомир Симов; ст. лейт. Стайков; подп. Фильо Филев; кап. Пеню Петков Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17757; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“” АД – гр. Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Резидент "Савов" Касим Асанов Алимов

Дата на раждане: 02.12.1946
Място на раждане: с. Елховец, обл. Смолян
Касим Асанов Алимов Дата на раждане 02.12.1946 г. Място на раждане с. Елховец, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Валери Груев на 30.06.1982 г., регистриран на 16.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валери Груев; о. р. Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с описи за унищожаване лично дело ІА-1531 (См) и работно дело ІР-1176 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Кмет на кметство Елховец от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Информатор; Агент " Пламък; Савов " Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: Гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; Стойчев; Борис Митев; Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР- Тетевен-Д; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; Решение № 25/ 12.02.2007 г. 45 рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на отбраната
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Сътрудник "Савов" Иван Маринов Чепишев

Дата на раждане: 08.07.1948
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Иван Маринов Чепишев Дата на раждане 08.07.1948 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител кап. лейт. Любомир Симов на 28.10.1982 г. Ръководил го служител кап. лейт. Любомир Симов; ст. лейт. Стайков; подп. Фильо Филев; кап. Пеню Петков Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17757; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Савов; Зарко" Пламен Анелинов Димитров

Дата на раждане: 10.04.1957
Място на раждане: с. Домище, обл. Кърджали
Пламен Анелинов Димитров Дата на раждане 10.04.1957 г. Място на раждане с. Домище, обл. Кърджали Вербувал го служител вербуван на 19.06.1981 г., регистриран на 01.07.1981 г.; възстановен от о. р. Сашо Николов на 28.02.1986 г., регистриран на 12.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Е. Киров; о. р. Сашо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савов; Зарко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11640; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Момчилград, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Анелинов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Савов" Кирил Цеков Йончев

Дата на раждане: 02.06.1933
Място на раждане: гр. Дунавци
Кирил Цеков Йончев Дата на раждане 02.06.1933 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител полк. Кирил Андонов Иванов на 10.06.1977 г., регистриран на 16.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Кирил Андонов Иванов; о. р. Пламен Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29456 и в работно дело IР-15190; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1992 г. до 01.11.1993 г. Н-к управление от 01.11.1993 г. до 20.06.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор; Агент "Пламък; Савов" Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; о. р. Стойчев; о. р. Борис Митев; о. р. Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; о. р. Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР-Тетевен-ДС; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар от 21.10.1991 г. до 12.08.1992 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: