Агент "Простор" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Простор намери 8 резултата / The search @pseudo Простор found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“” ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 11.10.2001 г. до 08.11.2005 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта Обявен с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: Гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане Гр. Ихтиман Вербувал го служител Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция „Финансови дейности, административно и правно обслужване” от 22.05.2001 г. до 11.10.2001 г. Председател на Държавната агенция от 18.09.2006 г. до днес Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: Гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане Гр. Ихтиман Вербувал го служител Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 11.10.2001 г. до 08.11.2005 г.
Решение N° 2-1013
от 18.07.2017 г.
Държавни дружества ММС

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД и на "Медицински център проф. д-р Димитър Шойлев" ЕООД от 2004 г. до 2005 г. Член на Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД от 24.07.2013 г. до 24.10.2014 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Обявява установената с решение № 311/ 13.02.2012 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Простор" Никола Петров Петков

Дата на раждане: 30.09.1934
Място на раждане: с. Горни Главанак, обл. Хасково
Никола Петров Петков Дата на раждане 30.09.1934 г. Място на раждане с. Горни Главанак, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Чанко Златев Хърсев на 20.12.1976 г., регистриран на 28.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Златев Хърсев; о. р. Ат. Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 3770/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на дело ІЯ-468 (Хс) на Я/К "Простор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Простор" Силвия Костова Иванова

Дата на раждане: 14.08.1957
Място на раждане: гр. Берковица
Силвия Костова Иванова Дата на раждане 14.08.1957 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал я служител о. р. Любомир Кр. Костов на 14.03.1983 г., регистрирана на 22.03.1983 г. Ръководил я служител о. р. Любомир Кр. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-295 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Административно-правен" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ-Монтана от 01.02.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 2000 г. до 2001 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта Обявен с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Обявен с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: