Агент "Плиска" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Плиска намери 8 резултата / The search @pseudo Плиска found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Стоян Витлянов Стоянов

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: с. Марково, обл. Шумен
Стоян Витлянов Стоянов Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане с. Марково, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Румен Хр. Славов на 27.01.1982 г. Ръководил го служител лейт. Румен Хр. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Шумен Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; протокол за унищожаване документите на Я/К "Плиска". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 08.07.2008 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-1005
от 06.07.2017 г.
Областни управи юни 2017 г.

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Владимир Стаменов Гърбелов

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Стоян Витлянов Стоянов

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: с. Марково, обл. Шумен
Стоян Витлянов Стоянов Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане с. Марково, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Румен Хр. Славов на 27.01.1982 г. Ръководил го служител лейт. Румен Хр. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; протокол за унищожаване документите на Я/К "Плиска". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 30-и ИР-Шумен
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Плиска" Валентин Асенов Христов

Дата на раждане: 22.03.1960
Място на раждане: гр. София
Валентин Асенов Христов Дата на раждане 22.03.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков на 20.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Р-22" ЕООД "Р.Д.-ТВ"ЕООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "РАДИКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ"ООД Проверени са 6 лица. Четиринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО 1"ООД Проверено е 1 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. “РАДИО ФМ - ПЛЮС “ АД Проверени са 8 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Плиска" Валентин Асенов Христов

Дата на раждане: 22.03.1960
Място на раждане: гр. София
Валентин Асенов Христов Дата на раждане 22.03.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков на 20.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 26 МИР – София-област и в 29 МИР-Хасково, издигнат от "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Владимир Стаменов Гърбелов

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Владимир Стаменов Гърбелов Дата на раждане 05.09.1953 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Валери Груев на 12.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валери Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Плиска". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 22 МИР - Смолян, издигнат от ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО Обявява установената и обявена с решение № 2-469/ 24.02.2015 г. – Българска агенция по безопасност на храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Калин Димитров Рушков

Дата на раждане: 11.04.1959
Място на раждане: Израел
Калин Димитров Рушков Дата на раждане 11.04.1959 г. Място на раждане Израел Вербувал го служител о. р. Кунчо Д. Куртев на 11.04.1988 г., регистриран на 23.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кунчо Д. Куртев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.09.2006 г. За Калин Димитров Рушков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Владимир Стаменов Гърбелов

Дата на раждане: 05.09.1953
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Владимир Стаменов Гърбелов Дата на раждане 05.09.1953 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Валери Груев на 12.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валери Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Плиска". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Арда до 10.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: