Агент "Пешо" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пешо намери 12 резултата / The search @pseudo Пешо found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Агент "Пешо" Пламен Райков Султанов

Дата на раждане: 06.01.1954
Място на раждане: гр. София
Пламен Райков Султанов Дата на раждане 06.01.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Емил Аспарухов Груев на 13.07.1978 г., регистриран на 21.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Емил Аспарухов Груев; кап. Владимир Войнов Тосев; майор Красимир Йорданов Пенев; майор Борислав Петров Борисов; майор Гаврил Трифонов Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35260; работно дело IР-17287. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.1995 г. до 10.02.2004 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пешо " Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: С. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане С. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 13.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3038 (Русе); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Две могили, издигнат от ДПС
Решение N° 2-670
от 21.06.2016 г.
община Две могили

Агент "Пешо" Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: с. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане с. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 25.05.1977 г., регистриран на 25.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-3038 (Рс); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Заместник-кмет на община Две могили от 2003 г. до 2007 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Пешо" Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: с. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане с. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 25.05.1977 г., регистриран на 25.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3038 (Русе); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Две могили, издигнат от ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Пешо" Исмо Али Дурлев

Дата на раждане: 13.11.1957
Място на раждане: с. Медени поляни, обл. Пазарджик
Исмо Али Дурлев Дата на раждане 13.11.1957 г. Място на раждане с. Медени поляни, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Георги Халачев на 15.08.1989 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Велинград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за изключване от агентурния апарат на агент "Пешо". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от СДП Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмо Али Дурлев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Пешо" Иван Динев Иванов

Дата на раждане: 12.04.1951
Място на раждане: гр. Нова Загора
Иван Динев Иванов Дата на раждане 12.04.1951 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Иванов Попов на 05.06.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Иванов Попов; о. р. Ст. Димитров; о. р. Г. Шейтанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1323 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Пешо" Якуб Юсуф Реджеб

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: с. Генерал Гешево, обл. Кърджали
Якуб Юсуф Реджеб Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане с. Генерал Гешево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 18.02.1986 г., регистриран на 21.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-2024 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делото на "Пешо". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Джебел, издигнат от РЗС Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Якуб Юсуф Реджеб към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Пешо " Айдън Ризов Исмаилов

Дата на раждане: 19.10.1961
Място на раждане: Гр. Кубрат
Айдън Ризов Исмаилов Дата на раждане 19.10.1961 г. Място на раждане Гр. Кубрат Вербувал го служител Ст. Лейт. Александър Кръстев Попов на 06.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. Лейт. Александър Кръстев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отделение 3-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация („обещание”) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-1132 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР-895; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Доброволен заявител; Агент "Пешо" Константин Христов Партов

Дата на раждане: 03.06.1927
Място на раждане: гр. София
Константин Христов Партов Дата на раждане 03.06.1927 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Дачев на 17.10.1957 г., регистриран на 16.11.1957 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Дачев; о. р. Анчо Досев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-IV РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен заявител; агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-9902; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД "НЕССИ-72-АБАДЖИЕВ И СИЕ”, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо" Якуб Юсуф Реджеб

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: с. Генерал Гешево, обл. Кърджали
Якуб Юсуф Реджеб Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане с. Генерал Гешево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 18.02.1986 г., регистриран на 21.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-2024 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делото на "Пешо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Генерал Гешево от м. август 1991 г. до м. ноември 1995 г.; Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Якуб Юсуф Реджеб към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо" Христо Георгиев Синапов

Дата на раждане: 19.06.1943
Място на раждане: гр. Асеновград
Христо Георгиев Синапов Дата на раждане 19.06.1943 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител лейт. Живко Славов Вървешев на 06.08.1984 г., регистриран на 23.08.1984 г. Ръководил го служител лейт. Живко Славов Вървешев; о. р. Хр. Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37461 и в работно дело IР-18113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор при РВМС-Смолян до 15.01.1993 г. Заместник-директор по здравеопазване при РВМС-Смолян от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г. Началник отдел ОВЛ при РВМС-Смолян от 01.05.2001 г. до 01.06.2004 г. Началник сектор ОВЛ при РВМС-Смолян от 01.06.2004 г. до 08.05.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Георгиев Синапов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо; Мирков" Траян Михайлов Жиковски

Дата на раждане: 03.05.1956
Място на раждане: гр. София
Траян Михайлов Жиковски Дата на раждане 03.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 10.01.1986 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Михайлов Мишев; кап. Красимир Йорданов Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо; Мирков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37148 и в работно дело IР-17950; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "СЕЛЕКС 33", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Траян Михайлов Жиковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: