Агент "Петрова" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петрова намери 7 резултата / The search @pseudo Петрова found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петрова" Николинка Стефанова Баракова

Дата на раждане: 08.08.1955
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Николинка Стефанова Баракова Дата на раждане 08.08.1955 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал я служител ст. лейт. Иван Иванов на 29.02.1980 г., регистриран на 06.03.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-507 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2861 (В.Т.) Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.1998г. Н-к на отдел от 07.08.2000 г. до 01.02.2001г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Петрова" Елисавета Иванова Николова

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Елисавета Иванова Николова Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев на 09.06.1987 г., регистрирана на 12.06.1987 г. Ръководил я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-195 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 30 МИР – Шумен, издигнат от ПП "Движение за радикална промяна Българската пролет" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Петрова" Елисавета Иванова Николова

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Елисавета Иванова Николова Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев на 09.06.1987 г., регистрирана на 12.06.1987 г. Ръководил я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-195 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Шумен, издигнат от "Движение за радикална промяна "Българската пролет"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петрова " Славка Димитрова Илиева

Дата на раждане: 20.10.1946
Място на раждане: с. Дивотино, обл. Перник
Славка Димитрова Илиева Дата на раждане 20.10.1946 г. Място на раждане с. Дивотино, обл. Перник Вербувал го служител подп. Крум С. Божилов на 08.06.1983г., регистрирана на 16.06.1983 г. Ръководил го служител подп. Крум С. Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС, отделение Задгранични паспорти Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A – 1153 (Пк) - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Дивотино, общ. Перник, издигнат от Земеделски съюз Александър Стамболийски
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петрова" Камен Иванов Тошев

Дата на раждане: 01.02.1951
Място на раждане: гр. Димово
Камен Иванов Тошев Дата на раждане 01.02.1951 г. Място на раждане гр. Димово Вербувал го служител кап. Георги Кирилов Георгиев на 30.06.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36439 и в работно дело ІР-17670; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Иванов Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Петрова " Лазар Томов Лазаров

Дата на раждане: 29.05.1926
Място на раждане: Гр. Рила
Лазар Томов Лазаров Дата на раждане 29.05.1926 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Вербуван на 31.12.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел III, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 225/ 1962 г. за унищожаване на дело IР-309; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 27 Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП ”НОВА ЗОРА”
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Петрова" Николинка Стефанова Баракова

Дата на раждане: 08.08.1955
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Николинка Стефанова Баракова Дата на раждане 08.08.1955 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал я служител ст. лейт. Иван Иванов на 29.02.1980 г., регистрирана на 06.03.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-507 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2861 (В.Т.) Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.02.2001 г. до 09.01.2002 г. Обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: