Агент "Пенчев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пенчев намери 8 резултата / The search @pseudo Пенчев found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Пенчев" Румен Грозданов Мозоков

Дата на раждане: 21.06.1964
Място на раждане: с. Сомовит, обл. Плевен
Румен Грозданов Мозоков Дата на раждане 21.06.1964 г. Място на раждане с. Сомовит, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Йотов на 07.10.1982 г., регистриран на 20.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1621 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-541 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в РПУ
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Пенчев" Петко Тотев Марков

Дата на раждане: 24.08.1930
Място на раждане: с. Баховица, обл. Ловеч
Петко Тотев Марков Дата на раждане 24.08.1930 г. Място на раждане с. Баховица, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Иван Пеловски на 16.12.1957 г., регистриран на 26.12.1957 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пеловски; о. р. Димитър Г. Аралов; ст. лейт. Найден Йочев; о. р. Ив. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-323 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ловеч, издигнат от Коалиция "БЗНС-ЗНС-ЗЕЛЕНИТЕ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Пенчев" Киро Костадинов Киров

Дата на раждане: 03.12.1932
Място на раждане: гр. Стралджа
Киро Костадинов Киров Дата на раждане 03.12.1932 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител о. р. Косю Йовчев Коюмджиев на 23.04.1959 г., регистриран на 05.05.1959 г. Ръководил го служител о. р. Косю Йовчев Коюмджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1309/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36827. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на Комуникационно-информационна система до 01.09.1992 г.
Решение N° 2-387
от 12.08.2014 г.
чл. 28-Виктор Вълков

Агент "Пенчо; Пенчев" Виктор Георгиев Вълков

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-215
от 24.07.2013 г.
МКБ Юнионбанк АД

Сътрудник "Пенчев" Евгени Петков Господинов

Дата на раждане: 05.07.1960
Място на раждане: гр. Шумен
Евгени Петков Господинов Дата на раждане 05.07.1960 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Гешев и кап. Павел Марков на 13.08.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Гешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 16097; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурист от 02.12.1997 г. – 02.03.2001 г.; Член на Управителен съвет и изпълнителен директор от 02.03.2001 г. до 15.12.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Пенчев" Константин Николов Костов

Дата на раждане: 05.01.1952
Място на раждане: с. Радомирци, обл. Плевен
Константин Николов Костов Дата на раждане 05.01.1952 г. Място на раждане с. Радомирци, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Иванов Бакоев на 21.03.1979 г., регистриран на 30.03.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Иванов Бакоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ВГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37137; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Николов Костов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Пенчев" Панайот Димитров Панайотов

Дата на раждане: 14.04.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Панайот Димитров Панайотов Дата на раждане 14.04.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Димо Грудов Кутлев на 22.08.1984 г., регистриран на 31.08.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димо Грудов Кутлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-7 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37783 и в работно дело IР-18319; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.06.1992 г. до 25.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Панайот Димитров Панайотов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пенчев" Сали Али Юсеин

Дата на раждане: 11.05.1957
Място на раждане: гр. Нова Загора
Сали Али Юсеин Дата на раждане 11.05.1957 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител кап. Димитър Георгиев Тодоров на 19.06.1986 г., регистриран на 24.06.1986 г. Ръководил го служител кап. Димитър Георгиев Тодоров; о. р. Г. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-954 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Твърдица от 08.10.1990 г. до 21.10.1991 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 19.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: