Агент "Панорама" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Панорама намери 9 резултата / The search @pseudo Панорама found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г., регистриран на 09.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. за унищожаване на Я/К "Панорама"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 09.09.1999 г. и от 06.11.2003 г. до 28.09.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Панорама " Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: Гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Решение № 14 / 04.09.2007 г. 52 Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Альоша Лазаров на 28.12.1988 г. Ръководил го служител Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на ЯК”Панорама” Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Панорама " Петър Славчев Петров

Дата на раждане: 12.06.1940
Място на раждане: С. Върбовчец
Петър Славчев Петров Дата на раждане 12.06.1940 г. Място на раждане С. Върбовчец Вербувал го служител Радослав Николичев на 06.06.1979 г. Ръководил го служител Радослав Николичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 сътрудник Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол с предложение за унищожаване на дело рег. № 36/ 06.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от Коалиция „БСП ДПС”
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г., регистриран на 09.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на Я/К "Панорама"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Враца, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ СВОБОДЕН ИЗБОР" Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители
Решение N° 2-224
от 07.08.2013 г.
община Димово

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Петър Славчев Петров

Дата на раждане: 12.06.1940
Място на раждане: с. Върбовчец, обл. Видин
Петър Славчев Петров Дата на раждане 12.06.1940 г. Място на раждане с. Върбовчец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Радослав Николичев на 13.09.1979 г., регистриран на 01.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Николичев; о. р. Е. Киричов; о. р. П. Петров; о. р. Ог. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело рег. № 53948; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гара Орешец до 08.10.1990 г.; Кмет на кметство Гара Орешец от 13.10.1991г. до 19.10.1999 г.; Общински съветник от 16.10.2003 г. до 28.10.2007 г. и от 01.07.2008 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на Я/К ”Панорама”; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Враца от 29.05.2009 г. до 29.07.2009 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Петър Славчев Петров

Дата на раждане: 12.06.1940
Място на раждане: с. Върбовчец, обл. Видин
Петър Славчев Петров Дата на раждане 12.06.1940 г. Място на раждане с. Върбовчец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Радослав Николичев на 13.09.1979 г., регистриран на 01.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Николичев; о. р. Е. Киричов; о. р. П. Петров; о. р. Ог. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело рег. № 53948; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Димово, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-224/ 07.08.2013 г. – община Димово Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Панорама " Ангел Асенов Ашиков

Дата на раждане: 19.12.1946
Място на раждане: С. Мугла
Ангел Асенов Ашиков Дата на раждане 19.12.1946 г. Място на раждане С. Мугла Вербувал го служител Георги Стоянов на 21.03.1989 г. Ръководил го служител Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Смолян – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мугла, общ. Смолян, издигнат от БСП За Ангел Асенов Ашиков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Панорама " Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: Гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Альоша Лазаров на 28.12.1988 г. Ръководил го служител Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на ЯК ”Панорама”; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ НОВИ ИДЕИ ЗА ВРАЦА Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 86

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: