Агент "Олга" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Олга намери 4 резултата / The search @pseudo Олга found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Олга" Багрелия Борисова Събчева

Дата на раждане: 12.02.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Багрелия Борисова Събчева Дата на раждане 12.02.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев на 12.04.1988 г., регистрирана на 03.05.1988 г. Ръководил я служител ст. лейт. Георги Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-93 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Олга". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 22.12.2006 г. до м. май 2011 г. Зам. ректор от м. май 2007 г. Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Олга" Калинка Савова Милкова

Дата на раждане: 09.12.1943
Място на раждане: гр. Силистра
Калинка Савова Милкова Дата на раждане 09.12.1943 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов на 16.05.1975 г., регистрирана на 27.05.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-508 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело (налично) на "Олга"; писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. с протокол за отделяне за унищожаване работното дело на "Олга" – IР-421 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Олга" Калинка Савова Милкова

Дата на раждане: 09.12.1943
Място на раждане: гр. Силистра
Калинка Савова Милкова Дата на раждане 09.12.1943 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов на 16.05.1975 г., регистрирана на 27.05.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-508 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело (налично) на "Олга"; писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. с протокол за отделяне за унищожаване работното дело на "Олга" – IР-421 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.02.2003 г. до 01.11.2005 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Олга" Миглена Валентинова Стефанова

Дата на раждане: 26.06.1953
Място на раждане: гр. Якоруда
Миглена Валентинова Стефанова Дата на раждане 26.06.1953 г. Място на раждане гр. Якоруда Вербувал я служител о. р. Тошко Недев на 10.06.1975 г., регистрирана на 20.06.1975 г. Ръководил я служител о. р. Тошко Недев; о. р. Любен Мишев; о. р. Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 772/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Олга". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.05.2008 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: