Агент "Наско" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Наско намери 17 резултата / The search @pseudo Наско found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Наско" Нидал Ахмад Алгафари

Дата на раждане: 18.12.1965
Място на раждане: Гр. София
Нидал Ахмад Алгафари Дата на раждане 18.12.1965 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Светлин Димитров Петров на 08.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г. Ръководил го служител Кап. Светлин Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37198; работно дело IР-17987. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нидал Ахмад Алгафари към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" във 2-и ИР-Бургас Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Осведомител "Наско" Минко Йорданов Еремиев

Дата на раждане: 04.04.1950
Място на раждане: с. Староселци, обл. Плевен
Минко Йорданов Еремиев Дата на раждане 04.04.1950 г. Място на раждане с. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Момчил Кацарски на 26.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски; о. р. Васил Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, III управление, IV отдел-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 03 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-24; протокол рег. № 03 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-255 (Пл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за общински съветници в община Червен бряг, издигнат от ПП "България без цензура" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-538/ 28.07.2015 г. – община Червен бряг Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Назъм; Наско" Али Селимов Яшаров

Дата на раждане: 08.05.1934
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Али Селимов Яшаров Дата на раждане 08.05.1934 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Димитър М. Петров на 14.08.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър М. Петров; ст. лейт. Данчо Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-938 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-392 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Наско " Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: С. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане С. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител Ангел Синков на 25.11.1983 г. Ръководил го служител Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от ДПС
Решение N° 2-538
от 28.07.2015 г.
община Червен бряг

Осведомител "Наско" Минко Йорданов Еремиев

Дата на раждане: 04.04.1950
Място на раждане: с. Староселци, обл. Плевен
Минко Йорданов Еремиев Дата на раждане 04.04.1950 г. Място на раждане с. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Момчил Кацарски на 26.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски; о. р. Васил Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, III управление, IV отдел-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 03 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-24; протокол рег. № 03 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-255 (Пл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 11.11.2007 г. до 18.11.2007 г. Заместник кмет на община Червен бряг от 18.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Бургас от 12.09.2005 г. до 30.07.2009 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.
Решение N° 329
от 14.03.2012
Икономически университет-Варна

Резидент "Наско" Апостол Атанасов Апостолов

Дата на раждане: 15.07.1947
Място на раждане: гр. Хасково
Апостол Атанасов Апостолов Дата на раждане 15.07.1947 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Свилен Янев на 19.04.1989 г., регистриран на 09.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр; писмо вх. № 670/ 03.07.1992 г. за унищожаване с протокол рег. № 699/ 19.06.1990 г. личното и работното дело на резидент "Наско". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до 2007 г. Декан от 2007 г. до 2011 г.
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Стоянов; Наско" Христо Гичев Христов

Дата на раждане: 24.02.1965
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Христо Гичев Христов Дата на раждане 24.02.1965 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител о. р. Конда Лечев на 14.07.1989 г., регистриран на 26.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Конда Лечев; ст. лейт. Петър Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов; Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велики Преслав, издигнат от ПП "АБВ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Гичев Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Христо Гичев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Айтос, издигнат от ПП ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 19.12.2003 г. Зам. кмет на общ. Айтос от м. декември 2003 г. до м. септември 2005 г. Общински съветник от м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Наско " Назим Халилов Хамзов

Дата на раждане: 18.06.1966
Място на раждане: с. Малко село, Сливенско
Назим Халилов Хамзов Дата на раждане 18.06.1966 г. Място на раждане с. Малко село, Сливенско Вербувал го служител Спас Спасов на 18.02.1986 г., регистриран на 04.03.1986 г. Ръководил го служител Спас Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 1187 /Сл/ унищожено с протокол №77/1990 г.; работно дело І Р – 794 /Сл/, унищожено с протокол № 76/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Малко село, общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от Земеделски народен съюз
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Наско " Минко Йорданов Еремиев

Дата на раждане: 04.04.1950
Място на раждане: С. Староселци, обл. Плевен
Минко Йорданов Еремиев Дата на раждане 04.04.1950 г. Място на раждане С. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител Момчил Кацарски на 26.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г. Ръководил го служител Момчил Кацарски; Васил Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, III управление, IV отдел-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 03 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-24; доклад на МВР Решение № 22/ 29.01.2008 г. 46 рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ГОР – ПП „ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ „ЛИДЕР”, ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА””
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Айтос, издигнат от партия "Движение за права и свободи" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Наско" Назим Халилов Хамзов

Дата на раждане: 18.06.1966
Място на раждане: с. Везенково, обл. Бургас
Назим Халилов Хамзов Дата на раждане 18.06.1966 г. Място на раждане с. Везенково, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Спас Спасов на 18.02.1986 г., регистриран на 04.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Спас Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-1187 /Сл/ унищожено с протокол №77/1990 г.; работно дело ІР–794 /Сл/, унищожено с протокол № 76/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Малко село от 2003 г. до 2007 г. Кмет на кметство Тича от 2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Наско" Ружди Алириза Хасан

Дата на раждане: 27.09.1957
Място на раждане: с. Мъглен, обл. Бургас
Ружди Алириза Хасан Дата на раждане 27.09.1957 г. Място на раждане с. Мъглен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за отделени за унищожаване дела на аг. "Наско"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от "Движение за Права и Свободи" във 2-и МИР-Бургас Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: