Агент "Милен" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Милен намери 7 резултата / The search @pseudo Милен found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Милен" Емил Данов Минковски

Дата на раждане: 18.07.1945
Място на раждане: с. Долна Кремена, обл. Враца
Емил Данов Минковски Дата на раждане 18.07.1945 г. Място на раждане с. Долна Кремена, обл. Враца Вербувал го служител лейт. Александър Ив. Александров на 16.11.1978 г., регистриран на 22.11.1978 г. Ръководил го служител лейт. Александър Ив. Александров; о. р. Анатоли Спасов; о. р. Цеко Йолов; о. р. Сл. Савеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-402 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1858/ 1990 г. че следва да бъде унищожено лично дело IА-402 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Милен-IV" Милко Николов Милушев

Дата на раждане: 02.03.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Милко Николов Милушев Дата на раждане 02.03.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 22.08.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Милен-IV Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7014 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 03.09.2003 г. до 27.06.2004 г. и от 08.08.2007 г. до 25.06.2008 г.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Милен" Тихомир Стилиянов Титков

Дата на раждане: 13.09.1958
Място на раждане: гр. София
Тихомир Стилиянов Титков Дата на раждане 13.09.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 25.10.1989 г., регистриран на 31.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Антон Д. Тенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-483 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-507 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-483 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 21.03.1997 г. до 11.09.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; секретен сътрудник "Милен; Милено" Симеон Иванов Кашканов

Дата на раждане: 23.10.1935
Място на раждане: гр. София
Симеон Иванов Кашканов Дата на раждане 23.10.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Филип Борисов Бабалев на 27.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г.; регистриран в ПГУ на 05.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Филип Борисов Бабалев; о. р. Стефан Лилов; о. р. Илия Пеев; о. р. Огнян Стоянов; о. р. Вл. Аланджийски; лейт. Владимир Митрев; лейт. Румен Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I, управление II-IХ-V, управление IV-III-V, управление IV-VII-I, ПГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Милен; Милено Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-33510 и в дело Ф1, а.е. 7022; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Милен" Мустафа Мехмед Юзеир

Дата на раждане: 12.02.1950
Място на раждане: с. Гуслар, обл. Добрич
Мустафа Мехмед Юзеир Дата на раждане 12.02.1950 г. Място на раждане с. Гуслар, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Румен Петров Дапков на 17.07.1987 г., регистриран на 31.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Петров Дапков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Тервел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-378 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гуслар до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Милен" Ибриям Хасанов Мехмедов

Дата на раждане: 18.03.1960
Място на раждане: с. Бяла, обл. Сливен
Ибриям Хасанов Мехмедов Дата на раждане 18.03.1960 г. Място на раждане с. Бяла, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров на 10.03.1987 г., регистриран на 16.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-861 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Градско, общ. Сливен, издигнат от ПП "НДПС"
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Милен" Ибриям Хасанов Мехмедов

Дата на раждане: 18.03.1960
Място на раждане: с. Бяла, обл. Сливен
Ибриям Хасанов Мехмедов Дата на раждане 18.03.1960 г. Място на раждане с. Бяла, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров на 10.03.1987 г., регистриран на 16.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-861 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигнат от ПП "НДПС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: