Агент "Метин" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Метин намери 9 резултата / The search @pseudo Метин found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Стамболово, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Метин" Кемал Байрамали Фаик

Дата на раждане: 17.04.1962
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Кемал Байрамали Фаик Дата на раждане 17.04.1962 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Василев Пеев на 12.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Василев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1852 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1533 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на регионална дирекция "Социално подпомагане" – Кърджали от 14.03.2003 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Метин" Муртаза Хюсеинов Моканов

Дата на раждане: 16.05.1964
Място на раждане: с. Бисерци, обл. Разград
Муртаза Хюсеинов Моканов Дата на раждане 16.05.1964 г. Място на раждане с. Бисерци, обл. Разград Вербувал го служител кап. Димитър Атанасов Димитров на 21.04.1982 г., регистриран на 03.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Атанасов Димитров; о. р. Петър Иванов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3388 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3388 (Вн) (налично); писмо вх. № 1940/ 17.04.1990 г. и протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-913 (Рз); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1895 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стамболово, издигнат от ДПС Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Метин, Мишо " Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: С. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане С. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител Петьо Петев на 20.04.1984 г. Ръководил го служител Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболово, издигнат от ДПС Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 65
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Метин" Мустафа Мехмед Домбай

Дата на раждане: 23.10.1955
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Мустафа Мехмед Домбай Дата на раждане 23.10.1955 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Симеон Пенчев Симеонов на 22.11.1973 г., регистриран на 04.12.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Симеон Пенчев Симеонов; о. р. Ботьо Колев; ст. лейт. Георги Йорданов Георгиев; ст. лейт. Димитър Ив. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-829 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-322 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1992 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Метин" Кемал Байрамали Фаик

Дата на раждане: 17.04.1962
Място на раждане: с. Комунига, обл. Кърджали
Кемал Байрамали Фаик Дата на раждане 17.04.1962 г. Място на раждане с. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Василев Пеев на 12.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Василев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1852 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1533 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител Бюро по труда-Момчилград от 01.02.1995 г. до 07.02.1996 г. Обявен с решение № 184/ 09.02.2011 г. - Агенция за социално подпомагане
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Осведомител "Метин" Фикрет Адем Солак

Дата на раждане: 16.01.1952
Място на раждане: гр. Глоджево
Фикрет Адем Солак Дата на раждане 16.01.1952 г. Място на раждане гр. Глоджево Вербувал го служител о. р. Стайко Николов Марков на 14.02.1971 г., регистриран на 16.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Стайко Николов Марков; о. р. Стайчо Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУСВ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-51 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-51 (Рз) (налично); протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 548 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: