Агент "Мартин" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мартин намери 19 резултата / The search @pseudo Мартин found 19 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Мартин" Неджати Мустафа Исаков

Дата на раждане: 18.04.1959
Място на раждане: с. Ясеновец, обл. Разград
Неджати Мустафа Исаков Дата на раждане 18.04.1959 г. Място на раждане с. Ясеновец, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Георги Варчев Варчев на 02.04.1986 г., регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Варчев Варчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Мартин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Мартин" Ганчо Василев Ганчев

Дата на раждане: 02.12.1943
Място на раждане: гр. Етрополе
Ганчо Василев Ганчев Дата на раждане 02.12.1943 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител полк. Р. Харалампиев на 31.07.1984 г., регистриран на 10.10.1984 г. Ръководил го служител полк. Р. Харалампиев; о. р. Евгени Иванов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Румен Сотиров; о. р. Борислав Геновски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6386. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.01.1990 г. до 15.09.1991 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител О. р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Председател от 01.02.1991 г. до 06.11.1991 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Осведомител " Мартин " Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание
Решение N° 2-551
от 14.09.2015 г.
община Кричим

Агент "Мартин" Гюрай Асан Аликоч

Дата на раждане: 17.09.1955
Място на раждане: гр. Кричим
Гюрай Асан Аликоч Дата на раждане 17.09.1955 г. Място на раждане гр. Кричим Вербувал го служител о. р. Красимир Колев на 08.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.09.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-4742 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1589 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г., регистриран на 08.09.1971 г. Ръководил го служител о.р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Мартин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 1993 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Мартин" Веселин Петров Сидеров

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Тервел
Веселин Петров Сидеров Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Желев на 01.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, отделение 02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 105 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Мартин" Борислав Василев Ботев

Дата на раждане: 02.06.1958
Място на раждане: гр. Кърджали
Борислав Василев Ботев Дата на раждане 02.06.1958 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Сево Севов на 06.06.1975 г., регистриран на 10.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сево Севов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4007; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2472/ 16.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Агент "Мартин" Неджати Мустафа Исаков

Дата на раждане: 18.04.1959
Място на раждане: с. Ясеновец, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 165
от 05.10.2010
Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Агент "Мартин" Сабахтин Юсуф Юсуф

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител о.р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Мартин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1995 г. Член на научна комисия по филология от 2006 г. до 2010 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Мартин" Сабахтин Юсуф Юсуф

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Кърджали
Сабахтин Юсуф Юсуф Дата на раждане 09.07.1961 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 24.11.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 89/ 29.01.1990 г. делото на "Мартин"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. "Мартин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Кирково от м. ноември 1995 г. до 01.12.1998г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-616
от 01.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Перник

Агент "Мартин" Радмил Методиев Гьолски

Дата на раждане: 06.07.1962
Място на раждане: с. Дрен, обл. Перник
Радмил Методиев Гьолски Дата на раждане 06.07.1962 г. Място на раждане с. Дрен, обл. Перник Вербувал го служител лейт. Георги Щалианов на 18.02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г. Ръководил го служител лейт. Георги Щалианов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; работно дело IР-1061 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 54/01.02.1990 г. за унищожаване на лично дело I A – 1216; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Радомир, издигнат от ПП "Обединени земеделци" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-96/ 30.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Мартин" Николай Петров Колев

Дата на раждане: 21.04.1959
Място на раждане: гр. Ямбол
Николай Петров Колев Дата на раждане 21.04.1959 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Ленко Стоянов Тодоров на 18.02.1988 г., регистриран на 22.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Ленко Стоянов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30845 и работно дело IР-12901. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от ПП "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Обявява установената и обявена с решение № 181/ 02.02.2011 г. – регионални печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Мартин" Саами Исмаил Хасан

Дата на раждане: 22.08.1954
Място на раждане: гр. Сливо поле
Саами Исмаил Хасан Дата на раждане 22.08.1954 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител майор Александър Дим. Стефанов на 27.02.1985 г. Ръководил го служител майор Александър Дим. Стефанов; ст. лейт. Павел Тодоров Мартев; ст. лейт. Валентин Христов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3166 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-862 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Сливо поле от 1991 г. Заместник-кмет на община Сливо поле до 1995 г. Общински съветник от 15.11.1995 г. до 05.11.1999 г. Общински съветник от 07.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Мартин " Веселин Петров Сидеров

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Тервел, обл. Толбухин
Веселин Петров Сидеров Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Тервел, обл. Толбухин Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Желев на 01.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Желев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 105 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Добрич, издигнат от "Българска социалдемократическа партия"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Мартин " Радмил Методиев Гьолски

Дата на раждане: 06.07.1962
Място на раждане: с. Дрен, обл. Перник
Радмил Методиев Гьолски Дата на раждане 06.07.1962 г. Място на раждане с. Дрен, обл. Перник Вербувал го служител Георги Щалианов на 18.02.1986 г. Ръководил го служител Георги Щалианов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; работно дело I Р 1061 (Пк); протокол рег. № 54/01.02.1990 г. за унищожаване на лично дело I A – 1216; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник, издигнат от К "БР" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Мартин" Радмил Методиев Гьолски

Дата на раждане: 06.07.1962
Място на раждане: с. Дрен, обл. Перник
Радмил Методиев Гьолски Дата на раждане 06.07.1962 г. Място на раждане с. Дрен, обл. Перник Вербувал го служител лейт. Георги Щалианов на 18.02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г. Ръководил го служител лейт. Георги Щалианов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ от ръководилия го щатен служител; работно дело IР-1061 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 54/01.02.1990 г. за унищожаване на лично дело I A – 1216; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Радомир, издигнат от ПП "БЗНС" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г., регистриран на 08.09.1971 г. Ръководил го служител о.р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Мартин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КП "Коалиция за България" в 16-и МИР-Пловдив Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: