Агент "Марио" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марио намери 8 резултата / The search @pseudo Марио found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2001 г. до 24.05.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международни връзки и протокол" от 06.11.2001 г. до 01.02.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Марио " Кристиян Борисов Кръстев

Дата на раждане: 16.05.1953
Място на раждане: Гр. София
Кристиян Борисов Кръстев Дата на раждане 16.05.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител М. Димитров на 29.10.1987 г. Ръководил го служител М. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР-ДС, 06, 04 Качеството, в което е осъществявано Агент Решение № 14 / 04.09.2007 г. 44 сътрудничеството Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание За Кристиян Борисов Кръстев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Марио; Крум; Димитър" Марин Горев Митев

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Марин Горев Митев Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Юлиан Величков на 28.04.1967 г., ; възстановен на 27.11.1973 г. от о. р. Милко Ст. Минков и регистриран на 06.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Юлиан Величков; о. р. Румен Попов; о. р. Методи Николов; о. р. Милко Ст. Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марио; Крум; Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-4261; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Марио". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "Албако импекс" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 6 - Бакалия ул. Акад.Методи Попов (до бл.71), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 25.05.2006 г. до 31.05.2010 г.
Решение N° 96
от 4.11.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 15.11.2009 г.

Агент "Марио" Кристиян Борисов Кръстев

Дата на раждане: 16.05.1953
Място на раждане: Гр. София
Кристиян Борисов Кръстев Дата на раждане 16.05.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. М. Димитров на 29.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. М. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР-ДС, 06, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на Столична община, издигнат от ПП "Български бизнес блок". За Кристиян Борисов Кръстев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент; секретен " Марио " Георги Цветанов Стойков

Дата на раждане: 15.03.1941
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Георги Цветанов Стойков Дата на раждане 15.03.1941 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител кап. Светослав Д. Савов на 22.09.1976 г., регистриран на 27.09.1976 г.; Петър Ламбов на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 19.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Светослав Д. Савов; Петър Ламбмов, Цветко Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС, отделение икономическо; ПГУ-ДС – ОУ на МВР гр. Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-297 (Вр) МФ; дело Ф 1, а.е. 4088; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001- 04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-249
от 23.10.2013 г.
община Бяла Слатина

Агент; секретен сътрудник "Марио" Георги Цветанов Стойков

Дата на раждане: 15.03.1941
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Георги Цветанов Стойков Дата на раждане 15.03.1941 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител кап. Светослав Д. Савов на 22.09.1976 г., регистриран на 27.09.1976 г.; о. р. Петър Ламбов на 19.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Светослав Д. Савов; о. р. Петър Ламбмов, о. р. Цветко Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС, отделение икономическо; ПГУ-ДС – ОУ на МВР гр. Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник аент; секретен сътрудник Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр., обр 3, обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; г. бланка; лично дело ІА-297 (Вр) МФ; дело Ф 1, а.е. 4088; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. и от 03.11.1999 г. до 10.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: