Агент "Мак" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мак намери 13 резултата / The search @pseudo Мак found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Мак" Иван Андреев Андреев

Дата на раждане: 28.09.1947
Място на раждане: с. Капитан Андреево, обл. Хасково
Иван Андреев Андреев Дата на раждане 28.09.1947 г. Място на раждане с. Капитан Андреево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 05.05.1982 г., регистриран на 16.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Свиленград, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Мак" Иван Андреев Андреев

Дата на раждане: 28.09.1947
Място на раждане: с. Капитан Андреево, обл. Хасково
Иван Андреев Андреев Дата на раждане 28.09.1947 г. Място на раждане с. Капитан Андреево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 05.05.1982 г., регистриран на 16.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ.съветник в общ. Свиленград, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Мак" Иван Андреев Андреев

Дата на раждане: 28.09.1947
Място на раждане: с. Капитан Андреево, обл. Хасково
Иван Андреев Андреев Дата на раждане 28.09.1947 г. Място на раждане с. Капитан Андреево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 05.05.1982 г., регистриран на 16.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 07.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Съдържател на явочна квартира "Мак" Кирил Йорданов Илиев

Дата на раждане: 11.02.1947
Място на раждане: гр. Павликени
Кирил Йорданов Илиев Дата на раждане 11.02.1947 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Иван Лясков на 19.06.1986 г., регистриран на 07.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Лясков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Мак". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мак " Господинка Димитрова Ламбрева

Дата на раждане: 14.02.1950
Място на раждане: Гр. Варна
Господинка Димитрова Ламбрева Дата на раждане 14.02.1950 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал я служител Коста Унгаров на 30.10.1978 г. Ръководил я служител Коста Унгаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Решение № 20/ 19.12.2007 г. 84 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-459 "Мак"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигната от Политическа партия “ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ “ЛИДЕР””
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Мак" Пенка Йорданова Иванова

Дата на раждане: 06.10.1956
Място на раждане: гр. Чирпан
Пенка Йорданова Иванова Дата на раждане 06.10.1956 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал я служител о. р. Любомир Костадинов на 04.07.1986 г., регистрирана на 11.08.1986 г. Ръководил я служител о. р. Любомир Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на дело IЯ-371 (Ст.З.); протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-371 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на екип в Бюро по труда – Чирпан от 25.05.1993 г. до 22.08.1994 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Мак" Иван Андреев Андреев

Дата на раждане: 28.09.1947
Място на раждане: с. Капитан Андреево, обл. Хасково
Иван Андреев Андреев Дата на раждане 28.09.1947 г. Място на раждане с. Капитан Андреево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 05.05.1982 г., регистриран на 16.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Свиленград, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мак " Иван Андреев Андреев

Дата на раждане: 28.09.1947
Място на раждане: Гр. Свиленград Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4
Иван Андреев Андреев Дата на раждане 28.09.1947 г. Място на раждане Гр. Свиленград Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 Вербувал го служител Васил Мандиев на 05.05.1982 г. Ръководил го служител Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Свиленград, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Мак" Лозко Павлов Василев

Дата на раждане: 31.03.1950
Място на раждане: с. Черна могила, обл. Хасково
Лозко Павлов Василев Дата на раждане 31.03.1950 г. Място на раждане с. Черна могила, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Борислав Мановски на 09.07.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Мановски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2951/ 27.07.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Мак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 10.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Димов, Мак" Вачо Димитров Баев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: гр. Сухиндол
Вачо Димитров Баев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Малин Младенов на 23.02.1981 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Малин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов, Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2182/ 08.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 105/ 03.05.1990 г. личното и работно дело на агент "Димов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 16.09.1985 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Мак" Кръсто Петров Кръстов

Дата на раждане: 02.02.1950
Място на раждане: с. Смоляновци, обл. Монтана
Кръсто Петров Кръстов Дата на раждане 02.02.1950 г. Място на раждане с. Смоляновци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълчев на 28.10.1980 г., регистриран на 04.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълчев; о. р. Венелин Ангелов; о. р. Максим Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № III-71/ 23.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Мак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Член на ИК на ОбНС до м. октомври 1990 г.; Кмет на кметство Смоляновци до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Съдържател на явочна квартира "Мак" Методи Асенов Методиев

Дата на раждане: 23.08.1949
Място на раждане: с. Средня, обл. Шумен
Методи Асенов Методиев Дата на раждане 23.08.1949 г. Място на раждане с. Средня, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Валентин Иванов на 14.08.1984 г., регистриран на 20.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; опис за унищожаване дело I-ПВ-447 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД /АД/ Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Юнион Инвест" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Асенов Методиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Мак" Иван Стоянов Камбалов

Дата на раждане: 31.01.1936
Място на раждане: с. Джурово, обл. Софийска
Иван Стоянов Камбалов Дата на раждане 31.01.1936 г. Място на раждане с. Джурово, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Борислав Стамов на 24.03.1981 г., регистриран на 27.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 850/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 170/ 03.02.1990 г. личното дело на Я/К "Мак". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 1989 г. до 1996 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: