Агент "Любомир" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любомир намери 9 резултата / The search @pseudo Любомир found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Любомир" Владимир Георгиев Андреев

Дата на раждане: 22.04.1960
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Владимир Георгиев Андреев Дата на раждане 22.04.1960 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител лейт. Пламен Веселинов Денев на 17.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Веселинов Денев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1218 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-853 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник /по решение от 08.02.1993г./; Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник /по решение от 06.01.1994г./ - "НЕДЛИНК" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-392/ 10.09.2014 г. – длъжници към банка "Хеброс" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 4
от 21.06.2007
Конституционен съд

Агент " Любомир " Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.11.1947
Място на раждане: Гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.11.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент 2 Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА- 26909 и работно дело № ІР-12245 Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Любомир" Атанас Любенов Захариев

Дата на раждане: 14.05.1969
Място на раждане: гр. София
Атанас Любенов Захариев Дата на раждане 14.05.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Димитър Спасов на 22.12.1988 г., регистриран на 11.01.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Любомир". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на район "Витоша", общ. София, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Любенов Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Любомир" Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител о.р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Любомир Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245. Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1994 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Любомир" Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител о.р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Любомир Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245. Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по правни науки от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. - Конституционния съд
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник /по решение от 08.02.1993г./; Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник /по решение от 06.01.1994г./ - "НЕДЛИНК" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Любомир" Атанас Любенов Захариев

Дата на раждане: 14.05.1969
Място на раждане: гр. София
Атанас Любенов Захариев Дата на раждане 14.05.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Димитър Спасов на 22.12.1988 г., регистриран на 11.01.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Любомир". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Любенов Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Съдружник във фирма –длъжник "НЕДЛИНК" ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: