Агент "Ком" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ком намери 7 резултата / The search @pseudo Ком found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в дирекция "Социално подпомагане" – Стара Загора от 23.03.2006 г. Обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ком " Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал я служител Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 20/ 19.12.2007 г. 47 сътрудник Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигната от Коалиция „БСП /БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС /ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Ком" Велико Тодоров Великов

Дата на раждане: 14.12.1945
Място на раждане: с. Кочмар, обл. Добрич
Велико Тодоров Великов Дата на раждане 14.12.1945 г. Място на раждане с. Кочмар, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Желязко Господинов на 13.03.1980 г., регистриран на 26.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 409/ 15.02.1990 г. личното дело на Я/К "Ком". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на ТДУ Добрич от 01.7.1991 г. до 01.1.2000 г.
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 18.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-646/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Ком" Валентина Стойчева Бонева

Дата на раждане: 04.01.1960
Място на раждане: гр. Стара Загора
Валентина Стойчева Бонева Дата на раждане 04.01.1960 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Васил Вълов на 15.04.1988 г. Ръководил я служител о. р. Васил Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр.; формализирана карта на лично дело IЯ-355 (Ст.З.) – 2 бр.; протокол № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Ком"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от МК "БСП лява България – за Стара Загора" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Ком " Красимир Илиев Георгиев

Дата на раждане: 26.09.1956
Място на раждане: Гр. Чипровци, обл. Монтана
Красимир Илиев Георгиев Дата на раждане 26.09.1956 г. Място на раждане Гр. Чипровци, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев на 11.11.1981 г., регистриран на 26.11.1981 г. Ръководил го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев; Тенчо Тодоров, Емил Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел РО, отделение 1 ГрО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35167; работно дело IР-17266; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 24 Кандидат за общински съветник в общ. Чипровци, издигнат от ГЕРБ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ком" Красимир Илиев Георгиев

Дата на раждане: 26.09.1956
Място на раждане: гр. Чипровци
Красимир Илиев Георгиев Дата на раждане 26.09.1956 г. Място на раждане гр. Чипровци Вербувал го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев на 11.11.1981 г., регистриран на 26.11.1981 г. Ръководил го служител Кап. Ленчо Славчев Тошев; Тенчо Тодоров, Емил Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – I ГО - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2бр. и обр. 6; лично дело IА-35167; работно дело IР-17266; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 19.12.2008 г. до 11.11.2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: