Агент "Ковачев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ковачев намери 5 резултата / The search @pseudo Ковачев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Ковачев" Марин Николов Маринов

Дата на раждане: 28.02.1943
Място на раждане: с. Телиш, обл. Плевен
Марин Николов Маринов Дата на раждане 28.02.1943 г. Място на раждане с. Телиш, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Трайко Николов Трайков на 29.04.1975 г., регистриран на 16.05.1975 г. Ръководил го служител лейт. Трайко Николов Трайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ковачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1243 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-47 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК от 29.10.1990 г. до 29.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Осведомител; Агент "Ковачев" Димитър Сретенов Димитров

Дата на раждане: 12.04.1949
Място на раждане: гр. София
Димитър Сретенов Димитров Дата на раждане 12.04.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кръстьо Драганов на 25.05.1970 г., регистриран на 13.06.1970 г.; възстановен и регистриран на 24.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Кръстьо Драганов; о. р. Станчо Армянов; о. р. Станчо Въчков; о. р. Георги Анчин; о. р. Румен Стоичков; о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, управление III-VII-IV, управление III-VII-I, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Ковачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-10429. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 02.09.1996 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Сътрудник; резидент "Ковачев" Цветан Атанасов Йорданов

Дата на раждане: 01.01.1949
Място на раждане: с. Горник, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Секретен сътрудник; Агент "Ковачев; Владислав" Кирил Петров Ковачев

Дата на раждане: 08.06.1954
Място на раждане: с. Царев брод, обл. Шумен
Кирил Петров Ковачев Дата на раждане 08.06.1954 г. Място на раждане с. Царев брод, обл. Шумен Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Ковачев; Владислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Владислав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Варненски и Великопреславски митрополит Кирил
Решение N° 165
от 05.10.2010
Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Агент "Ковачев" Калин Василев Андреев

Дата на раждане: 25.02.1953
Място на раждане: гр. Перник
Калин Василев Андреев Дата на раждане 25.02.1953 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Захари Асенов Марков на 19.11.1980 г., регистриран на 25.11.1980 г. Ръководил го служител кап. Захари Асенов Марков; лейт. Лъчезар Григоров Методиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ковачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1611 (Пк) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор от месец декември 2002г. до месец май 2004 г. и от месец ноември 2009 г. до месец юли 2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Калин Василев Андреев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: