Агент "Кичуков; Явор" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кичуков; Явор намери 1 резултата / The search @pseudo Кичуков; Явор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Информатор; съдържател на явочна квартира "Кичуков; Явор" Стефан Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Верен, обл. Стара Загора
Стефан Иванов Стефанов Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Верен, обл. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 10.11.1955 г., регистриран на 01.12.1955 г. възстановен на 28.11.1968 г. и регистриран на 20.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Господин Момков Димитров; о. р. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан; КДС-Стара Загора; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; съдържател на явочна квартира Псевдоними Кичуков; Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-41670; протокол рег. № СЗ 34/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІА-2645 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Управител на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД Член на Управителен орган /Общо събрание/ на фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97" ООД         Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.   Приложение 1   Дата на договора Предмет на продажба - % от капитала Наименование на Приватизираното общинско дружество /предприятие/; Фирмено дело, Булстат/ЕИК Наименование на купувача; фирмено дело, Булстат/ЕИК 26.06.1998г.- 80 % БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД; ф.д. №2962/1992Г. на ОС Стара Загора БЛАГОУСТРОЙСТВО-99 АД; ф.д. №1008/1998г. на ОС Стара Загора 09.06.1998г. - общинското дружество "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ЕООД е продадено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на "ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 "ООД ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ ЕООД; ф.д.№ 2993/1992г., ОС Стара Загора ЗАГОРСКИ СТРОИТЕЛ 97 ООД; ф.д.№ 315/1998г., ОС Стара Загора 29.12.1997г. - общинското предприятие е прехвърлено като съвкупност от права, задължения и фактически отношения "ТРУД" ЕООД, ф.д. №3776/1992г.,  ОС Стара Загора "ТРУД-97" ООД; ф.д. №2562/1997г., ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                        29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "САМАРА-ХС" ЕАД, ф.д.№2019/ 1995г. на ОС Стара Загора "САМАРА-95" АД, ф.д.№3011/ 1995г. на ОС Стара Загора                                                                                                                                                                                              29.03.1996г.-60%;                 27.06.1996г.-20% "СВЕЖЕСТ" ЕООД, ф.д. №3104/1992г. на ОС Стара Загора "СВЕЖЕСТ - 96" ООД, ф.д.№91/1997г. на ОС Стара Загора 13.04.2007г. -100% "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, ф.д.№1419/ 1997г.ОС Стара Загора ДЗЗД ЕВРОБУС - СТАРА ЗАГОРА 29.01.1998г.-80% "ЧИСТОТА" ЕООД, ф.д.№3524/ 1992г. на ОС Стара Загора "ЕКО-ЗАРА" ООД, ф.д.№719/1997г. на ОС Стара Загора 23.12.1997г.-80% ТРАКИЯ-ЗАГОРЕ ЕАД, ф.д.№5148/92г. ОС Стара Загора ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР АД, ф.д.№1518/97г. ОС Стара Загора   Приложение № 2 лица, за които не е извършена проверка   1. Костадин Димов Костадинов - ч лен н а у правителен о Орган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   2. Кольо Минчев Петров - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД   3. Генчо Нанев Генчев - ч лен н а у правителен о рган /Общо с ъбрание/ н а " Труд-97 " О ОД     Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: