Агент "Калинов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Калинов намери 9 резултата / The search @pseudo Калинов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Сътрудник "Калинов" Марин Костов Костов

Дата на раждане: 19.09.1953
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марин Костов Костов Дата на раждане 19.09.1953 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител вербуван на 02.04.1984 г. Ръководил го служител полк. Николай Павлов; ст. лейт. Иван Димитров; ст. лейт. Николай Бергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19178; рег. дневник; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на 'РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - едноличен собственик на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Костов Костов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – Българската национална телевизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Осведомител "Калинов" Велизар Крумов Велчев

Дата на раждане: 18.10.1952
Място на раждане: с. Бързина, обл. Враца
Велизар Крумов Велчев Дата на раждане 18.10.1952 г. Място на раждане с. Бързина, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев на 30.09.1971 г., регистриран на 12.10.1971 г. Ръководил го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев; о. р. Павел Гендов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика За Велизар Крумов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 ИК "Гълъбовски вести" – вестник "Гълъбовски вести" – гр. Гълъбово Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИК "Марица" ООД - вестник "Марица" – гр. Пловдив Проверени са 23 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИК "Родопи" ООД и "Перперикон" ЕООД – вестник "Йени хаят" – гр. Кърджали Проверени са 6 лица.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител, Агент "Хикмет, Кадиров, Калинов" Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербуван на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550 и регистриран на 25.12.1971 г.; възстановен с рег. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. и регистриран на 04.07.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Раклиново, общ. Айтос, издигнат от Движение за права и свободи - ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Калинов" Стоянчо Борисов Мичев

Дата на раждане: 26.02.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Стоянчо Борисов Мичев Дата на раждане 26.02.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Боне Симеонов на 08.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Боне Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Калинов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Куклен, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Калинов " Атанас Ангелов Ганчев

Дата на раждане: 02.08.1949
Място на раждане: Гр. Пловдив
Атанас Ангелов Ганчев Дата на раждане 02.08.1949 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Лозан Иванов Владимиров на 10.05.1968 г., регистриран на 20.05.1968 г. Ръководил го служител О. р. Лозан Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ВКР І армия; отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-4279 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Неделино, издигнат от БСП Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Осведомител, Агент "Хикмет, Кадиров, Калинов" Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербуван на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550; пререгистриран с ред. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Раклиново от 1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител, Агент " Хикмет, Кадиров, Калинов " Байрям Али Муталиб

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Байрям Али Муталиб Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител Вербован на 07.12.1971 г. с рег. номер 29550; пререгистриран с ред. номер 47544 от подп. Костадин Милев на 28.06.1977 г. Ръководил го служител подп. Костадин Милев, Ангел Синков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Хикмет, Кадиров, Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /заявление/, документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 587 /Бс., обл./ - МФ; протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело І-р 673; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Раклиново, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от ДПС
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Калинов " Васил Чавдаров Василев

Дата на раждане: 29.04.1963
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3
Васил Чавдаров Василев Дата на раждане 29.04.1963 г. Място на раждане с. Галиче, обл. Враца Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 Вербувал го служител ст. лейт. Георги Василев Инджов на 10.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 04, отделение 02 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 559 (Вр) – МФ (стара регистрация I А - 2600 (Вр) – МФ); протокол рег. № 46/04.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 1009 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Бяла Слатина, обл. Враца, издигнат от Съюз на комунистите в България
Решение N° 2-249
от 23.10.2013 г.
община Бяла Слатина

Агент "Калинов" Васил Чавдаров Василев

Дата на раждане: 29.04.1963
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца
Васил Чавдаров Василев Дата на раждане 29.04.1963 г. Място на раждане с. Галиче, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Георги Василев Инджов на 10.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 04, отделение 02 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № IA–559 (Вр) МФ (стара регистрация IА- 2600 (Вр) – МФ); протокол рег. № 46/04.04.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 1009 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 13.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: