Агент "Искър" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Искър намери 7 резултата / The search @pseudo Искър found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Искър" Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: гр. Симеоновград
Недялко Колев Мазгалов Дата на раждане 17.03.1945 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 29.07.1985 г., регистриран на 08.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на 06-о управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на Я/К "Искър" и унищожаване на личното дело с протокол № 206/ 02.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Симеоновград, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Искър" Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: гр. Симеоновград
Недялко Колев Мазгалов Дата на раждане 17.03.1945 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 29.07.1985 г., регистриран на 08.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на 06-о управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на Я/К "Искър" и унищожаване на личното дело с протокол № 206/ 02.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Симеоновград, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-970
от 13.06.2017 г.
община Симеоновград

Съдържател на явочна квартира "Искър" Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: гр. Симеоновград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Искър" Стоян Борисов Стоименов

Дата на раждане: 10.02.1932
Място на раждане: С. Китино, обл. Търговище
Стоян Борисов Стоименов Дата на раждане 10.02.1932 г. Място на раждане С. Китино, обл. Търговище Вербувал го служител Петър Иванов Петров на 25.06.1963 г., регистриран на 29.06.1973 г. Ръководил го служител Петър Иванов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С КА 45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело I-ПВ-67 на Я/К "Искър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Шумен" от 1958 г. до 1992 г.
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Искър" Динко Маринов Маринов

Дата на раждане: 03.03.1961
Място на раждане: с. Пчеларово, обл. Кърджали
Динко Маринов Маринов Дата на раждане 03.03.1961 г. Място на раждане с. Пчеларово, обл. Кърджали Вербувал го служител майор Емил Миланов Киров на 29.07.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител майор Емил Миланов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-сектор ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-913; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кърджали, издигнат от ПП "РЗС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Динко Маринов Маринов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Искър" Георги Димитров Рангелов

Дата на раждане: 12.03.1949
Място на раждане: с. Коркина, обл. Кюстендил
Георги Димитров Рангелов Дата на раждане 12.03.1949 г. Място на раждане с. Коркина, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Витан Кралев на 23.10.1979 г., регистриран на 02.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Витан Кралев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18 (1) за унищожаване лично дело IА-1254 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1025 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Дупница, издигнат от МК "ПК "Екогласност" – ПП "Българска Социалдемокрация"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Искър " Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Недялко Колев Мазгалов Дата на раждане 17.03.1945 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 65 Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Валентин Мазнев на 29.07.1985 г., регистриран на 08.08.1985 г. Ръководил го служител Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на 06-о управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на Я/К "Искър" и унищожаване на личното дело с протокол № 206/ 02.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от БСП

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: