Агент "Ирина" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ирина намери 7 резултата / The search @pseudo Ирина found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Ирина" Добринка Георгиева Даскалова

Дата на раждане: 01.07.1950
Място на раждане: с. Камено поле, обл. Враца
Добринка Георгиева Даскалова Дата на раждане 01.07.1950 г. Място на раждане с. Камено поле, обл. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Иван Христов на 09.05.1984 г., регистрирана на 17.05.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, документ за получено възнаграждение, съдържащи се в лично дело IА-668 (Шн) и в работно дело IР-190 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 30.09.2009 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Ирина" Татяна Герчева Табакова

Дата на раждане: 22.07.1947
Място на раждане: гр. Нови пазар
Татяна Герчева Табакова Дата на раждане 22.07.1947 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов на 26.08.1974 г., регистрирана на 02.09.1974 г. Ръководил я служител ст. лейт. Параскев Ангелов Параскевов; о. р. Явор Панчев; ст. лейт. Иван Антонов Антонов; о. р. Красимир Тр. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I.-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34999; работно дело IР-17206. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водеща на предавания на турски език в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Татяна Герчева Табакова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. и от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" – Попгруево; Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" - Тервел Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Агент; секретен сътрудник "Ирина; Итка" Димитрина Игнатова Цонева

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: с. Джулюница, обл. В. Търново
Димитрина Игнатова Цонева Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. В. Търново Вербувал я служител подп. Николай Тодоров Винчев на 19.03.1981 г., регистрирана на 02.04.1981 г.; регистрирана в ПГУ на 07.05.1983 г. Ръководил я служител подп. Николай Тодоров Винчев; кап. В. Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ирина; Итка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7791 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-528 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; секретен сътрудник "Нора, Ирина" Нуртен Юсеин Хаджиисмаил

Дата на раждане: 21.02.1960
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Нуртен Юсеин Хаджиисмаил Дата на раждане 21.02.1960 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал я служител регистрирана на 25.03.1985 г. Ръководил я служител подп. Божидар Димитров Тодоров; ОРОН Тодор Рачев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Нора, Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни и нещатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5860 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тервел, издигната от ПП "ДПС"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ирина" Стефка Иванова Георгиева

Дата на раждане: 31.01.1945
Място на раждане: с. Горна Липница, обл. В. Търново
Стефка Иванова Георгиева Дата на раждане 31.01.1945 г. Място на раждане с. Горна Липница, обл. В. Търново Вербувал я служител о. р. Владимир Кузманов на 17.05.1984 г., регистрирана на 23.05.1984 г. Ръководил я служител о. р. Владимир Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-Студентски град Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1726/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните на" "Ирина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: