Агент "Илия" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илия намери 15 резултата / The search @pseudo Илия found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Илия" Стамо Николов Стамов

Дата на раждане: 06.06.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Стамо Николов Стамов Дата на раждане 06.06.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 21.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1703 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-914 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Свиленград, издигнат от Коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Илия" Тодор Стоянов Маджарски

Дата на раждане: 16.09.1946
Място на раждане: гр. Ловеч
Тодор Стоянов Маджарски Дата на раждане 16.09.1946 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Димов на 16.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол от 28.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на рег. № 40393. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Илия" Раиф Ферад Мурад

Дата на раждане: 17.06.1954
Място на раждане: с. Долно Ботево, обл. Хасково
Раиф Ферад Мурад Дата на раждане 17.06.1954 г. Място на раждане с. Долно Ботево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев Лозев на 31.10.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делата на аг. "Илия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Илия" Исмаил Салимов Хасанов

Дата на раждане: 02.04.1965
Място на раждане: с. Новачево, обл. Сливен
Исмаил Салимов Хасанов Дата на раждане 02.04.1965 г. Място на раждане с. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Чакъров на 25.04.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 77/16.05.90 г. на лично дело ІА-1203 (Сл) и № 76/16.05.90 г. на работно дело IР-813 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Новачево, общ. Сливен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Илия" Стамо Николов Стамов

Дата на раждане: 06.06.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Стамо Николов Стамов Дата на раждане 06.06.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 21.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1703 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-914 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Капитан Андреево, общ. Свиленград, издигнат от ПП "АБВ" /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Илия" Таньо Вълев Вълев

Дата на раждане: 29.09.1961
Място на раждане: гр. Чирпан
Таньо Вълев Вълев Дата на раждане 29.09.1961 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител вербуван на 25.11.1986 г., регистриран на 05.12.1986 г.; възстановен от о.р. Петър Танев Колев на 20.07.1990 г. и регистриран на 09.08.1990 г. Ръководил го служител о.р. Петър Танев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 ФК на дело IА-895 (Ст.З.); рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-3896 (Ст.З.); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител и член на управителен орган (Общото събрание) на ВЪЛЕВИ ООД, гр. Чирпан; Член на управителен орган (Общото събрание) на БИНГО-КЛОКОТНИЦА ООД, гр. Хасково Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Таньо Вълев Вълев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим "- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Илия" Исмаил Салимов Хасанов

Дата на раждане: 02.04.1965
Място на раждане: с. Новачево, обл. Сливен
Исмаил Салимов Хасанов Дата на раждане 02.04.1965 г. Място на раждане с. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Чакъров на 25.04.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 77/16.05.90 г. на лично дело ІА-1203 (Сл) и № 76/16.05.90 г. на работно дело IР-813 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 21 МИР – Сливен, издигнат от "Обединение ДОСТ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Илия Илиев" Васко Николов Жеков

Дата на раждане: 09.01.1941
Място на раждане: с. Ласкар, обл. Плевен
Васко Николов Жеков Дата на раждане 09.01.1941 г. Място на раждане с. Ласкар, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петко Михов на 16.12.1986 г., регистриран на 19.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол 63/ 25.01.1990 г. материалите на "Илия", рег. № 81226. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален литературен музей от 30.12.2003 г. до 30.12.2004 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Агент "Илия" Таньо Вълев Вълев

Дата на раждане: 29.09.1961
Място на раждане: гр. Чирпан
Таньо Вълев Вълев Дата на раждане 29.09.1961 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител вербуван на 25.11.1986 г., регистриран на 05.12.1986 г.; възстановен от о.р. Петър Танев Колев на 20.07.1990 г. и регистриран на 09.08.1990 г. Ръководил го служител о.р. Петър Танев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 ФК на дело IА-895 (Ст.З.); рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-3896 (Ст.З.); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 30.10.1994 г. на „Тракиябанк“ АД (предишно наименование „Обединена частна търговска банка – Тракия“ АД) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Таньо Вълев Вълев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 111/ 17.02.2010 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-719
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТРАКИЯ АД

Агент "Илия" Таньо Вълев Вълев

Дата на раждане: 29.09.1961
Място на раждане: гр. Чирпан
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Илия" Исмаил Салимов Хасанов

Дата на раждане: 02.04.1965
Място на раждане: с. Новачево, обл. Сливен
Исмаил Салимов Хасанов Дата на раждане 02.04.1965 г. Място на раждане с. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Чакъров на 25.04.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 77/16.05.90 г. на лично дело ІА-1203 (Сл) и № 76/16.05.90 г. на работно дело IР-813 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Новачево, общ. Сливен, издигнат от Местна коалиция "Съюз за Сливен" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Илия" Стамо Николов Стамов

Дата на раждане: 06.06.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Стамо Николов Стамов Дата на раждане 06.06.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Васил Мандиев на 21.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мандиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1703 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-914 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, издигнат от Коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Илия " Исмаил Салимов Хасанов

Дата на раждане: 02.04.1965
Място на раждане: С. Новачево, обл. Сливен
Исмаил Салимов Хасанов Дата на раждане 02.04.1965 г. Място на раждане С. Новачево, обл. Сливен Вербувал го служител Тодар Чакъров на 25.04.1986 г. Ръководил го служител Тодор Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване №77/16.05.90 г. на л. д. № ІА 1203 и 76/16.05.90 г. на р. д. № 813; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Новачево, общ. Сливен, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Илия" Николай Иванов Черноземски

Дата на раждане: 16.12.1958
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Черноземски Дата на раждане 16.12.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоил Тодоров Мирков на 27.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стоил Тодоров Мирков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35764; работно дело IР-17397. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 19.04.1999 г. до 31.12.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Черноземски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Илия " Юсеин Халилов Салим

Дата на раждане: 25.04.1959
Място на раждане: С. Крушари, обл. Добрич
Юсеин Халилов Салим Дата на раждане 25.04.1959 г. Място на раждане С. Крушари, обл. Добрич Вербувал го служител Лейт. Живко Алексиев Чобанов на 07.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител Лейт. Живко Алексиев Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 188 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Илия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-338 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крушари, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: