Агент "Иглика" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иглика намери 9 резултата / The search @pseudo Иглика found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Иван Ганев Якимов

Дата на раждане: 10.08.1941
Място на раждане: гр. Цар Калоян
Иван Ганев Якимов     Дата на раждане 10.08.1941 г. Място на раждане гр. Цар Калоян Вербувал го служител о. р. Иван Неделчев Иванов на 28.09.1979 г., регистриран на 05.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Неделчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване материалите на Я/К "Иглика". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник Данъчна служба в ТДУ-Разград от 01.06.1994 г. до 09.03.1998 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Александър Младенов Адамов

Дата на раждане: 02.10.1949
Място на раждане: с. Дряново, обл. Пловдив
Александър Младенов Адамов Дата на раждане 02.10.1949 г. Място на раждане с. Дряново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Гавраков на 24.08.1977 г., регистриран на 06.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-236 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лъки, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Иглика " Георги Великов Йоргов

Дата на раждане: 27.10.1952
Място на раждане: С. Иширково, обл. Силистра
Георги Великов Йоргов Дата на раждане 27.10.1952 г. Място на раждане С. Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител С. Стефанов на 13.04.1988 г. Ръководил го служител С. Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Дулово, издигнат от БСП За Георги Великов Йоргов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Стоян Стоев Тушинов

Дата на раждане: 09.07.1945
Място на раждане: Гр. Петрич
Стоян Стоев Тушинов Дата на раждане 09.07.1945 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Калин Андреев на 03.04.1980 г., регистриран на 18.04.1980 г. Ръководил го служител Калин Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Първомай от 13.06.1994 г. За Стоян Стоев Тушинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Георги Великов Йоргов

Дата на раждане: 27.10.1952
Място на раждане: с. Иширково, обл. Силистра
Георги Великов Йоргов Дата на раждане 27.10.1952 г. Място на раждане с. Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 13.04.1988 г., регистриран на 26.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Дулово, издигнат от ПП "БСП" За Георги Великов Йоргов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-553
от 14.09.2015 г.
община Лъки

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Александър Младенов Адамов

Дата на раждане: 02.10.1949
Място на раждане: с. Дряново, обл. Пловдив
Александър Младенов Адамов Дата на раждане 02.10.1949 г. Място на раждане с. Дряново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Гавраков на 24.08.1977 г., регистриран на 06.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-236 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 02.11.1999 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-501
от 12.05.2015 г.
община Пещера

Агент; резидент "Иглика" Фатма Мехмедова Бузлова

Дата на раждане: 29.08.1948
Място на раждане: гр. Пещера
Фатма Мехмедова Бузлова Дата на раждане 29.08.1948 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител о. р. Васил Щерев Щерев на 20.03.1981 г., регистрирана на 03.04.1981 г. Ръководил я служител о. р. Васил Щерев Щерев; о. р. С. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-36274; работно дело IР-17593; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; резидент " Иглика " Фатма Мехмедова Бузлова

Дата на раждане: 29.08.1948
Място на раждане: Гр. Пещера Решение № 22/ 29.01.2008 г. 160
Фатма Мехмедова Бузлова Дата на раждане 29.08.1948 г. Място на раждане Гр. Пещера Решение № 22/ 29.01.2008 г. 160 Вербувал я служител Васил Щерев Щерев на 20.03.1981 г., регистрирана на 03.04.1981 г. Ръководил я служител Васил Щерев Щерев; С. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36274; работно дело IР-17593; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигната от инициативен комитет Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Георги Анастасов Солаков

Дата на раждане: 25.11.1939
Място на раждане: с. Момчиловци, обл. Смолян
Георги Анастасов Солаков Дата на раждане 25.11.1939 г. Място на раждане с. Момчиловци, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Тодор Мелемов на 01.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Мелемов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: