Агент "Иванова" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Иванова намери 11 резултата / The search @pseudo Иванова found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иванова" Силвия Асенова Томова

Дата на раждане: 27.11.1952
Място на раждане: гр. София
Силвия Асенова Томова Дата на раждане 27.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Орлин Балкански на 21.08.1979 г., регистрирана на 07.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Орлин Балкански; о. р. В. Дивечки; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-V-ДС, СГУ на МВР-VI-IV-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Иванова"; работно дело IР-12994 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“” АД – гр. Видин; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ АД – гр. София Обявява установената с решение 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент; резидент "Иванова; Соня" Айша Селимова Османова

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: с. Ягнило, обл. Варна
Айша Селимова Османова Дата на раждане 25.05.1951 г. Място на раждане с. Ягнило, обл. Варна Вербувал я служител о. р. Валентин Николов на 15.03.1984 г., регистрирана на 22.03.1984 г. Ръководил я служител о. р. Валентин Николов; о. р. Ив. Петров; о. р. Ив. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Иванова; Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2597/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 152/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Иванова" Елена Денкова Горанова

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: гр. Алфатар
Елена Денкова Горанова Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане гр. Алфатар Вербувал я служител о. р. Мирослав Генов на 06.06.1988 г., регистрирана на 13.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Иванова". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЗММ СОФИЯ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Иванова" Силвия Асенова Томова

Дата на раждане: 27.11.1952
Място на раждане: гр. София
Силвия Асенова Томова Дата на раждане 27.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Орлин Балкански на 21.08.1979 г., регистрирана на 07.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Орлин Балкански; о. р. В. Дивечки; о. р. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-V-ДС, СГУ на МВР-VI-IV-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 2013/ 24.04.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Иванова"; работно дело IР-12994 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на здравеопазването от 09.07.2010 г.
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Иванова" Цветанка Ангелова Димитрова

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Николово, обл. Русе
Цветанка Ангелова Димитрова Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Николово, обл. Русе Вербувал я служител полк. Георги Събев Марков на 16.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г. Ръководил я служител полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3519 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3519 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигната от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО - БНД)" Обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Иванова" Елена Денкова Горанова

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: гр. Алфатар
Елена Денкова Горанова Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане гр. Алфатар Вербувал я служител о. р. Мирослав Генов на 06.06.1988 г., регистрирана на 13.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Иванова". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ЗММ” ЕАД, гр. София /правоприемник на „ЗММ-СОФИЯ” ЕАД/ Обявява установената с решение № 186/ 15.02.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Иванова " Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: Гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 23 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на промишлеността Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Иванова" Цветанка Ангелова Димитрова

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Николово, обл. Русе
Цветанка Ангелова Димитрова Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Николово, обл. Русе Вербувал я служител полк. Георги Събев Марков на 16.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г. Ръководил я служител полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3519 (Рс) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Николово, общ. Русе, издигната от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО - БНД)"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иванова" Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" АД, гр. Бургас Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 229
от 06.06.2011
община Якоруда

Агент "Иванова" Вахиде Ахмед Трамбуц

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: гр. Якоруда
Вахиде Ахмед Трамбуц Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане гр. Якоруда Вербувал я служител лейт. Искър Николов Пундин на 10.07.1975 г., регистрирана на 02.08.1975 г. Ръководил я служител лейт. Искър Николов Пундин; ст. лейт. Марио Бучков; о. р. Димитър Георгиев; о. р. Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление VI-IV-II, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3034 (Бл); работно дело IР-2119 (Бл); работно дело IР-12051. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вахиде Ахмед Трамбуц към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Иванова" Едит Петрова Гетова

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Едит Петрова Гетова Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал я служител Кап. Димитър Ангелов Диков на 16.06.1989 г., регистрирана на 20.06.1989 г. Ръководил я служител Кап. Димитър Ангелов Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35191; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 02.05.1995 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: