Агент "Зоя" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Зоя намери 10 резултата / The search @pseudo Зоя found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Зоя" Щилияна Стоилова Русева

Дата на раждане: 11.03.1956
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Агент "Зоя" Евгения Иванова Иванова

Дата на раждане: 22.08.1948
Място на раждане: гр. Плевен
Евгения Иванова Иванова Дата на раждане 22.08.1948 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал я служител полк. Недялко Петков Христов на 16.01.1982 г., регистрирана на 15.03.1982 г. Ръководил я служител полк. Недялко Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ-"международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2067 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветници в община Плевен, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА–БСП И ПК "ТРАКИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор "Зоя" Грета Маркова Ескенази

Дата на раждане: 29.03.1931
Място на раждане: гр. София
Грета Маркова Ескенази Дата на раждане 29.03.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Илия Горанов Иванов на 10.05.1950 г., регистрирана на 11.05.1954 г. Ръководил я служител о. р. Илия Горанов; о. р. Ж. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Зоя Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 333/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IИ-260. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по геолого-географски науки от 2000 г. до 2003 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Зоя" Татяна Александрова Обретенова

Дата на раждане: 03.12.1952
Място на раждане: гр. София
Татяна Александрова Обретенова Дата на раждане 03.12.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Петър Георгиев Милев на 02.07.1974 г., регистрирана на 12.07.1974 г. Ръководил я служител лейт. Петър Георгиев Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23734; работно дело IР-8548. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор и коментатор-вътрешна политика- в БНР
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Зоя" Айше Хасанова Исмаилова

Дата на раждане: 11.08.1951
Място на раждане: с. Висок, обл. Търговище
Айше Хасанова Исмаилова Дата на раждане 11.08.1951 г. Място на раждане с. Висок, обл. Търговище Вербувал я служител ст. лейт. Божил Рангелов Божилов на 30.03.1978 г., регистрирана на 04.04.1978 г. Ръководил я служител ст. лейт. Божил Рангелов Божилов; о. р. Петър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1400 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване работното дело на "Зоя". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 04.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Айше Хасанова Исмаилова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-225
от 07.08.2013 г.
Инвестбанк АД

Агент "Зоя" Валентина Величкова Атанасова

Дата на раждане: 24.12.1945
Място на раждане: гр. Варна
Валентина Величкова Атанасова Дата на раждане 24.12.1945 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал я служител лейт. Чавдар Благоев Петров на 13.06.1989 г., регистрирана на 21.07.1989 г. Ръководил я служител лейт. Чавдар Благоев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37203 и в работно дело IР-17989; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Управителния съвет от 16.12.1994 г. до 17.04.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентина Величкова Атанасова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Зоя" Татяна Димитрова Пазийска

Дата на раждане: 26.09.1952
Място на раждане: гр. Свиленград
Татяна Димитрова Пазийска Дата на раждане 26.09.1952 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал я служител кап. Атанас Димитров Колчев на 22.08.1980 г., регистрирана на 01.09.1980 г. Ръководил я служител кап. Атанас Димитров Колчев; о. р. Иван Лазаров; о. р. Петър Йоловски; о. р. Д. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-II, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII; управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33272; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигната от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Зоя" Татяна Димитрова Пазийска

Дата на раждане: 26.09.1952
Място на раждане: гр. Свиленград
Татяна Димитрова Пазийска Дата на раждане 26.09.1952 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал я служител кап. Атанас Димитров Колчев на 22.08.1980 г., регистрирана на 01.09.1980 г. Ръководил я служител кап. Атанас Димитров Колчев; о. р. Иван Лазаров; о. р. Петър Йоловски; о. р. Д. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-II, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII; управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33272; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.05.1996 г. до 11.03.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Зоя" Татяна Димитрова Пазийска

Дата на раждане: 26.09.1952
Място на раждане: гр. Свиленград
Татяна Димитрова Пазийска Дата на раждане 26.09.1952 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал я служител кап. Атанас Димитров Колчев на 22.08.1980 г., регистрирана на 01.09.1980 г. Ръководил я служител кап. Атанас Димитров Колчев; о. р. Иван Лазаров; о. р. Петър Йоловски; о. р. Д. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-II, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII; управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33272; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "АТЛАС" АД, гр. Димитровград Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Зоя" Евгения Иванова Иванова

Дата на раждане: 22.08.1948
Място на раждане: гр. Плевен
Евгения Иванова Иванова Дата на раждане 22.08.1948 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал я служител полк. Недялко Петков Христов на 16.01.1982 г., регистрирана на 15.03.1982 г. Ръководил я служител полк. Недялко Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ-"международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2067 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигната от ПП "Коалиция за България" в 15-и МИР-Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: