Агент "Захариев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Захариев намери 7 резултата / The search @pseudo Захариев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Захариев " Благомил Стоянов Благоев

Дата на раждане: 21.12.1962
Място на раждане: Гр. Разград
Благомил Стоянов Благоев Дата на раждане 21.12.1962 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Майор Ленко Стоянов Тодоров на 05.02.1986 г., регистриран на 17.02.1986 г. Ръководил го служител Майор Ленко Стоянов Тодоров; Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 10, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1016; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от Коалиция Гражданско обединение за Русе /БСДП и ОППБ/
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Осведомител; Агент "Митко; Заидов; Захариев" Али Али Галиб

Дата на раждане: 31.03.1949
Място на раждане: с. Гняздово, обл. Кърджали
Али Али Галиб Дата на раждане 31.03.1949 г. Място на раждане с. Гняздово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Минчо Колев Атанасов на 04.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г.; възстановен от о. р. Петьо Русев Петев на 26.07.1984 г. и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Колев Атанасов; о. р. Генчо Господинов; о. р. Петьо Русев Петев; о. р. Никола Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ГУСВ-V; ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Митко; Заидов; Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-576 (Хс); рег дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-600 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-308 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1020
от 01.08.2017 г.
община Каспичан

Агент "Захариев" Тодор Борисов Йорданов

Дата на раждане: 03.10.1935
Място на раждане: гр. Плиска
Тодор Борисов Йорданов Дата на раждане 03.10.1935 г. Място на раждане гр. Плиска Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Добрев на 26.05.1966 г., регистриран на 14.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-748 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-270 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Захариев" Димитър Методиев Савов

Дата на раждане: 19.09.1943
Място на раждане: Гр. Пловдив
Димитър Методиев Савов Дата на раждане 19.09.1943 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Димитър Ив. Божанов на 18.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Ив. Божанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2848/ 11.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 22.05.1990 г. делото на аг. "Захариев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Звено държавна приемка от 1989 г. до 1991 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Захариев" Благомил Стоянов Благоев

Дата на раждане: 21.12.1962
Място на раждане: гр. Разград
Благомил Стоянов Благоев Дата на раждане 21.12.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител майор Ленко Стоянов Тодоров на 05.02.1986 г., регистриран на 17.02.1986 г. Ръководил го служител майор Ленко Стоянов Тодоров; Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 10, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1016; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Русе, издигнат от ПП "АБВ (Алтернатива за българското възраждане)" Обявява установената и обявена с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Захариев" Пламен Димитров Матаков

Дата на раждане: 29.09.1953
Място на раждане: с. Комарево, обл. Плевен
Пламен Димитров Матаков Дата на раждане 29.09.1953 г. Място на раждане с. Комарево, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов на 14.10.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1911 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо рег. № 72/ 24.04.1990 г. с искане за изключване от статистическия отчет на агент "Захариев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ЛДК при РВМС-Плевен от 02.08.2000 г. до 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Захариев" Тодор Великов Панайотов

Дата на раждане: 13.09.1955
Място на раждане: гр. Поморие
Тодор Великов Панайотов Дата на раждане 13.09.1955 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител кап. Стоян Николов Киров на 27.05.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Николов Киров; о. р. Ив. Шаренков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2845 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1345 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: