Агент "Захари" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Захари намери 7 резултата / The search @pseudo Захари found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Захари" Огнян Тодоров Георгиев

Дата на раждане: 20.02.1956
Място на раждане: гр. Роман
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Захари" Петко Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 14.08.1943
Място на раждане: гр. Варна
Петко Георгиев Георгиев Дата на раждане 14.08.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Валери Тодоров на 01.02.1985 г., регистриран на 05.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валери Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор За Петко Георгиев Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Захари" Евгени Лазаров Ганчев

Дата на раждане: 28.02.1955
Място на раждане: гр. Варна
Евгени Лазаров Ганчев Дата на раждане 28.02.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Евгени Димитров на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Евгени Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 3-и ИР-Варна За Евгени Лазаров Ганчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Захари" Евгени Лазаров Ганчев

Дата на раждане: 28.02.1955
Място на раждане: гр. Варна
Евгени Лазаров Ганчев Дата на раждане 28.02.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Евгени Данчев Димитров на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Евгени Данчев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел IV, отделение II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-977 (Вн); работно дело IР-484 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 3-и ИР-Варна Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Евгени Лазаров Ганчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Захари" Марин Пенев Маринов

Дата на раждане: 20.04.1942
Място на раждане: с. Горно Александрово, обл. Сливен
Марин Пенев Маринов Дата на раждане 20.04.1942 г. Място на раждане с. Горно Александрово, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Чавдар Тепешанов на 06.05.1976 г., регистриран на 04.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Тепешанов; о. р. Валентин Бачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; СГУ на МВР-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; работно дело IР-9477; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1052 (Сл); протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-667 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Горно Александрово, общ. Сливен, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Захари " Чавдар Иванов Ралчев

Дата на раждане: 09.06.1954
Място на раждане: С. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Чавдар Иванов Ралчев Дата на раждане 09.06.1954 г. Място на раждане С. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител Илия Ангелов Ангелов на 30.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител Илия Ангелов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2653/ 22.06.1990 г. и протокол рег. № КА 55/ 18.06.1990 г. за изключване на агент "Захари"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 186 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПАЗАРДЖИК”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Захари" Заки Анвар

Дата на раждане: 22.02.1964
Място на раждане: Индия
Заки Анвар Дата на раждане 22.02.1964 г. Място на раждане Индия Вербувал го служител майор Стоян Стоилов Манолов на 18.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител майор Стоян Стоилов Манолов; о. р. Неделчо Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-I по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-420 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Съюз на комунистите в България" в 3-и МИР-Варна Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Заки Анвар към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: