Агент "Заимов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Заимов намери 11 резултата / The search @pseudo Заимов found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Агент "Заимов" Георги Атанасов Стоянов

Дата на раждане: 02.07.1963
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Георги Атанасов Стоянов Дата на раждане 02.07.1963 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Христо Костов на 04.05.1982 г., регистриран на 18.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костов; о. р. Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2861 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1364 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Заимов" Ивалин Георгиев Цолов

Дата на раждане: 07.09.1967
Място на раждане: гр. Плевен
Ивалин Георгиев Цолов Дата на раждане 07.09.1967 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт Илия Бебелеков на 29.10.1985 г., регистриран на 10.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Бебелеков; Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-1712; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-647; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Долна Митрополия, издигнат от "ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Заимов" Реджеб Ахмед Зекерие

Дата на раждане: 04.02.1957
Място на раждане: с. Хитрино, обл. Шумен
Реджеб Ахмед Зекерие Дата на раждане 04.02.1957 г. Място на раждане с. Хитрино, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев на 03.10.1983 г., регистриран на 07.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-487 (Шн) и в работно дело IР-116 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция РД АА Шумен от 05.02.2014 г. до 26.01.2015 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Реджеб Ахмед Зекерие към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Заимов" Реджеб Ахмед Зекерие

Дата на раждане: 04.02.1957
Място на раждане: с. Хитрино, обл. Шумен
Реджеб Ахмед Зекерие Дата на раждане 04.02.1957 г. Място на раждане с. Хитрино, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев на 03.10.1983 г., регистриран на 07.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-487 (Шн) и в работно дело IР-116 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сливак от 1991 г. до 1997 г. Заместник-кмет на община Хитрино от 2004 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Реджеб Ахмед Зекерие към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-659/ 31.05.2016 г. – Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Агент "Заимов" Ивалин Георгиев Цолов

Дата на раждане: 07.09.1967
Място на раждане: гр. Плевен
Ивалин Георгиев Цолов Дата на раждане 07.09.1967 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт Илия Бебелеков на 29.10.1985 г., регистриран на 10.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Бебелеков; Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-1712; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-647; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветници в община Долна Митрополия, издигнат от МК "ДА за Община Долна Митрополия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-524/ 23.06.2015 г. – община Долна Митрополия Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Заимов " Ивалин Георгиев Цолов

Дата на раждане: 07.09.1967
Място на раждане: Гр. Плевен
Ивалин Георгиев Цолов Дата на раждане 07.09.1967 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Илия Бебелеков на 29.10.1985 г. Ръководил го служител Илия Бебелеков; Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-1712; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 647; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Долна Митрополия, издигнат от БЗНС
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Заимов" Реджеб Ахмед Зекерие

Дата на раждане: 04.02.1957
Място на раждане: с. Хитрино, обл. Шумен
Реджеб Ахмед Зекерие Дата на раждане 04.02.1957 г. Място на раждане с. Хитрино, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев на 03.10.1983 г., регистриран на 07.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Досев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-487 (Шн) и в работно дело IР-116 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хитрино, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Реджеб Ахмед Зекерие към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Заимов" Милети Василев Орешарски

Дата на раждане: 01.11.1955
Място на раждане: с. Фролош, обл. Кюстендил
Милети Василев Орешарски Дата на раждане 01.11.1955 г. Място на раждане с. Фролош, обл. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Стоилков на 28.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Стоилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-846 (Кн); протокол рег. № КА-18(1) за унищожаване на лично дело IА-1076 (Кн). Кандидат за кмет на общ. Бобов дол, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Резидент "Заимов" Милети Василев Орешарски

Дата на раждане: 01.11.1955
Място на раждане: с. Фролош, обл. Кюстендил
Милети Василев Орешарски Дата на раждане 01.11.1955 г. Място на раждане с. Фролош, обл. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Стоилков на 28.04.1986 г., регистриран на 06.05.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Стоилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-846 (Кн); протокол рег. № КА-18(1) за унищожаване на лично дело IА-1076 (Кн). Кандидат за общински съветник в община Бобов дол, издигнат от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-128/ 16.01.2013 г. – Министерството на правосъдието Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Заимов" Ивалин Георгиев Цолов

Дата на раждане: 07.09.1967
Място на раждане: гр. Плевен
Ивалин Георгиев Цолов Дата на раждане 07.09.1967 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт Илия Бебелеков на 29.10.1985 г., регистриран на 10.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Бебелеков; Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-1712; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-647; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 07.11.2007 г. Общински съветник от 29.10.2009 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1083
от 10.10.2017
Българска федерация по гимнастика

Агент "Заимов" Георги Атанасов Стоянов

Дата на раждане: 02.07.1963
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Георги Атанасов Стоянов Дата на раждане 02.07.1963 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Христо Костов на 04.05.1982 г., регистриран на 18.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костов; о. р. Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Заимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2861 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1364 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2000 г. до 2005 г.     Обявява установената и обявена с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: