Агент "Жоро" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Жоро намери 16 резултата / The search @pseudo Жоро found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Жоро" Костадин Любенов Трендафилов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Костадин Любенов Трендафилов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 30.03.1987 г., регистриран на 09.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково–ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; налично л. д. ІА-997; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Харманли, издигнат от Местна коалиция КОАЛИЦИЯ "Алтернативата ДНЕС" /ПП „АБВ”, ПП "НОВА СИЛА"/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Жоро " Иван Димов Славов

Дата на раждане: 25.05.1943
Място на раждане: Гр. Тополовград
Иван Димов Славов Дата на раждане 25.05.1943 г. Място на раждане Гр. Тополовград Вербувал го служител Гочо Калчев на 22.12.1967 г. Ръководил го служител Гочо Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Тополовград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тополовград, издигнат от ПАРТИЯ БД НИЕ За Иван Димов Славов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Жоро" Александър Николов Алексиев

Дата на раждане: 27.06.1937
Място на раждане: гр. София
Александър Николов Алексиев Дата на раждане 27.06.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Петър Константинов Дандалов на 14.08.1979 г., регистриран на 23.08.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Константинов Дандалов; о. р. Румен Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-12-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр и обр. 6; лично дело IА-34181. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 01.03.1993 г. Ръководител на управление в ЦМУ до 07.07.1997 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Жоро " Атанас Троянов Млечков

Дата на раждане: 26.04.1935
Място на раждане: С. Розово, обл. Пазарджик
Атанас Троянов Млечков Дата на раждане 26.04.1935 г. Място на раждане С. Розово, обл. Пазарджик Вербувал го служител Ст. лейт. Бозаджиев на 06.02.1971 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Бозаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III ВКР отдел СВ-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-046; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в общ. Панагюрище, издигнат от “ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ”
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Жоро" Димитър Великов Ковачев

Дата на раждане: 27.06.1956
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Великов Ковачев Дата на раждане 27.06.1956 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Стоян Кирилов Христов на 03.11.1987 г., регистриран на 07.12.1987 г. Ръководил го служител майор Стоян Кирилов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37885; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Бяла, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Великов Ковачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Жоро" Боян Костадинов Милев

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. София
Боян Костадинов Милев Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Евгени Иванов Евгениев на 10.03.1987 г., регистриран на 13.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Евгени Иванов Евгениев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1434 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 1 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1434 (Пк) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Даскалово до 03.01991 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Жоро" Костадин Любенов Трендафилов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Костадин Любенов Трендафилов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 30.03.1987 г., регистриран на 09.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково–ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; налично л. д. ІА 997; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Орешец, общ. Харманли, издигнат от Местна коалиция КОАЛИЦИЯ "Алтернативата ДНЕС" /ПП „АБВ”, ПП "НОВА СИЛА"/ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Жоро" Антоний Петров Тонев

Дата на раждане: 22.04.1952
Място на раждане: гр. София
Антоний Петров Тонев Дата на раждане 22.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Димов Стефанов на 13.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Димов Стефанов; о. р. Борис Димитров; о. р. Мурджев; о. р. Ал. Пръвчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР—ДС-I-III; СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, управление II-Х; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34574; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоний Петров Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Жоро" Стоян Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 13.10.1953
Място на раждане: гр. Попово
Стоян Стефанов Стоянов Дата на раждане 13.10.1953 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител подп. Руси Николов Русев на 13.10.1988 г., регистриран на 21.10.1988 г. Ръководил го служител подп. Руси Николов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба-обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1181 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол С № 163/ 01.03.1990 г. за унищожаване личното дело на агент "Жоро" (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. септември 1991 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-476
от 18.03.2015 г.
община Вълчедръм

Агент "Жоро" Първан Кирилов Торлашки

Дата на раждане: 14.03.1946
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Първан Кирилов Торлашки Дата на раждане 14.03.1946 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 10.12.1974 г., регистриран на 17.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-647 (Мх); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-317 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Жоро" Владимир Григоров Панайотов

Дата на раждане: 15.06.1950
Място на раждане: гр. Шумен
Владимир Григоров Панайотов Дата на раждане 15.06.1950 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител подп. Иван Кънчев Рачев на 12.07.1976 г., регистриран на 22.07.1976 г. Ръководил го служител подп. Иван Кънчев Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1840 (Шн); протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-574 (Шн) Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел от 02.02.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Жоро " Костадин Любенов Трендафилов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: С. Орешец, обл. Хасково
Костадин Любенов Трендафилов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане С. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Вълков на 30.03.1987 г. Ръководил го служител Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Видин – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; налично л. д. ІА 997; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Орешец, общ. Харманли, обл. Хасково, издигнат от коалиция „Бъдеще за Харманли”
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Жан; Жоро" Емил Антимов Хавальов

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: гр. Доспат
Емил Антимов Хавальов Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане гр. Доспат Вербувал го служител о. р. Дичо Станчев на 29.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дичо Станчев; майор Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жан; Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1842 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" - Доспат Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Антимов Хавальов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жоро" Костадин Георгиев Грънчаров

Дата на раждане: 15.08.1939
Място на раждане: гр. Гулянци
Костадин Георгиев Грънчаров Дата на раждане 15.08.1939 г. Място на раждане гр. Гулянци Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Станчев Йорданов на 13.06.1975 г., регистриран на 24.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Станчев Йорданов; о. р. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30622 и работно дело IР-16385. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС- 03-2718 от 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жоро" Илиян Димитров Гечев

Дата на раждане: 25.07.1961
Място на раждане: гр. Левски
Илиян Димитров Гечев Дата на раждане 25.07.1961 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител ст. лейт. Слави Господинов Пеев на 13.05.1983 г., регистриран на 06.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Слави Господинов Пеев; о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1803 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 51/ 15.03.1990 г. с искане за изключване на агент "Жоро"; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-756 (Пл); протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1803 (Пл) (налично); протокол рег. № СЗ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1380 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при ИКВП от 04.05.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Жоро" Димитър Иванов Виларов

Дата на раждане: 28.10.1938
Място на раждане: гр. София
Димитър Иванов Виларов Дата на раждане 28.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Димитров на 24.10.1957 г., регистриран на 02.11.1957 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ, управление V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-13031 и в работно дело ІР-1521; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК – район Младост от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: