Агент "Желязков" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Желязков намери 9 резултата / The search @pseudo Желязков found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Желязков" Тодор Генов Йотов

Дата на раждане: 19.11.1945
Място на раждане: с. Цар Петрово, обл. Видин
Тодор Генов Йотов Дата на раждане 19.11.1945 г. Място на раждане с. Цар Петрово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Миланов Иванов на 10.01.1964 г., регистриран на 28.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Миланов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел I, отделение III – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Цар-Петрово от 13.11.1991 г. до 13.11.1995 г. За Тодор Генов Йотов липсват други данни по чл. 25, т. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Желязков" Николай Любенов Николов

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: С. Гинци, обл. Софийска
Николай Любенов Николов Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане С. Гинци, обл. Софийска Вербувал го служител О. р. Сашо Григоров на 06.03.1986 г., регистриран на 06.03.1986 г. Ръководил го служител О. р. Сашо Григоров; о. р. Ангел Димитров; о. р. К. Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Желязков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Желязков " Ангел Марков Рангелов

Дата на раждане: 04.04.1946
Място на раждане: С. Драгомирово, обл. Перник
Ангел Марков Рангелов Дата на раждане 04.04.1946 г. Място на раждане С. Драгомирово, обл. Перник Вербувал го служител Георги Щалиянов на 05.11.1987 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 Ръководил го служител Георги Щалиянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 1266/ 09.03.1990 г. за унищожаване на 2 бр. дела на "Желязков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "ГЕРБ"-"ВМРО"
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Сътрудник "Желязков" Петър Иванов Желязков

Дата на раждане: 20.07.1960
Място на раждане: гр. Тополовград
Петър Иванов Желязков Дата на раждане 20.07.1960 г. Място на раждане гр. Тополовград Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Гешев и кап. Павел Марков на 14.08.1980 г. Ръководил го служител кап. Павел Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9 – 2 бр.; дело № 16096. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "7 ДНИ ПРЕС" ООД и главен редактор "С НЮЗ.бг" ООД – вестник "Акцент" – гр. Пловдив Проверени са 11 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Сътрудник "Желязков" Петър Иванов Желязков

Дата на раждане: 20.07.1960
Място на раждане: гр. Тополовград
Петър Иванов Желязков Дата на раждане 20.07.1960 г. Място на раждане гр. Тополовград Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Гешев и кап. Павел Марков на 14.08.1980 г. Ръководил го служител кап. Павел Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9 – 2 бр.; дело № 16096. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Стара Загора, издигнат от ИК Обявява установената и обявена с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДА"НС" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент "Желязков" Александър Стоянов Караджов

Дата на раждане: 13.12.1953
Място на раждане: с. Средец, обл. Смолян
Александър Стоянов Караджов Дата на раждане 13.12.1953 г. Място на раждане с. Средец, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 21.11.1980 г., регистриран на 09.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов; о. р. Валентин Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 04, отделение 04 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собствениоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 830; работно дело № 830; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Стоянов Караджов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Желязков " Александър Стоянов Караджов

Дата на раждане: 13.12.1953
Място на раждане: с. Средец, обл. Смолян
Александър Стоянов Караджов Дата на раждане 13.12.1953 г. Място на раждане с. Средец, обл. Смолян Вербувал го служител Васил Георгиев Христов на 21.11.80 г. Ръководил го служител Васил Георгиев Христов; Валентин Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 04, отделение 04 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собствениоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 830; работно дело № 830; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Златоград, обл. Смолян, издигнат от ЛИДЕР
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Желязков " Тодор Генов Йотов

Дата на раждане: 19.11.1945
Място на раждане: с. Ц. Петрово, обл. Видин
Тодор Генов Йотов Дата на раждане 19.11.1945 г. Място на раждане с. Ц. Петрово, обл. Видин Вербувал го служител Димитър Миланов Иванов на 10.01.1964 г. Ръководил го служител Димитър Миланов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел I, отделение III – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на с. Цар Петрово, общ. Кула, обл. Видин, издигнат от БСП За Тодор Генов Йотов липсват други данни по чл.25, т.3.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Желязков" Боян Стефанов Бонев

Дата на раждане: 09.07.1936
Място на раждане: Гр. Харманли
Боян Стефанов Бонев Дата на раждане 09.07.1936 г. Място на раждане Гр. Харманли Вербувал го служител О. р. Страцимир Никифоров на 18.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г. Ръководил го служител О. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Желязков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.04.89 г. до 31.12.90 г. И. д. програмен директор от 01.01.91 г. до 30.06.92 г. Главен редактор от 01.07.92 г. до 29.04.93 г. Главен секретар от 07.08.95 г. до 17.12.95 г. Зам. генерален директор от 18.12.95г. до 14.07.97 г..

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: