Агент "Ела" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ела намери 14 резултата / The search @pseudo Ела found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Ела" Дончо Илиев Тодоров

Дата на раждане: 03.12.1947
Място на раждане: гр. Търговище
Дончо Илиев Тодоров Дата на раждане 03.12.1947 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Живко Христов Ганчев на 10.06.1981 г., регистриран на 16.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Живко Христов Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да бъде унищожено делото на "Ела". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Ела" Володя Янков Янков

Дата на раждане: 17.12.1959
Място на раждане: Гр. Рудозем
Володя Янков Янков Дата на раждане 17.12.1959 г. Място на раждане Гр. Рудозем Вербувал го служител Петър Стратев на 30.11.1982 г., регистриран на 13.12.1982 г. Ръководил го служител Петър Стратев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-299 "Ела"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в Окръжен съд-Смолян/ ранг съдия във ВКС/ВАС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ела " Атанаска Костадинова Георгиева

Дата на раждане: 08.03.1953
Място на раждане: Гр. Пловдив
Атанаска Костадинова Георгиева Дата на раждане 08.03.1953 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Димчо Димов на 19.03.1984 г. Ръководил го служител Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 24 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигната от НДСВ За Атанаска Костадинова Георгиева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-777
от 22.11.2016 г.
ВЗК ТАНГРА

Съдържател на явочна квартира "Ела" Стефко Иванов Иванов

Дата на раждане: 14.07.1944
Място на раждане: с. Богданово, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-904
от 04.04.2017 г.
община Антоново

Съдържател на явочна квартира "Ела" Стоян Павлов Димитров

Дата на раждане: 08.02.1930
Място на раждане: с. Орач, обл. Търговище
Стоян Павлов Димитров Дата на раждане 08.02.1930 г. Място на раждане с. Орач, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Ангел Стефанов на 20.03.1980 г., регистриран на 21.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 10/ 13.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Ела". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1036
от 14.08.2017 г.
община Смядово

Съдържател на явочна квартира "Ела" Жельо Янков Желев

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Смядово
Жельо Янков Желев Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Смядово Вербувал го служител вербуван на 20.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА 45/ 28.03.1990 г. за унищожаване дело І-ПВ-119 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Смядово до 1990 г. Председател на ВрИК Смядово от 01.10.1990 г. до 25.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Ела" Христо Кирилов Христов

Дата на раждане: 13.10.1945
Място на раждане: Гр. София
Христо Кирилов Христов Дата на раждане 13.10.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Стефан Косерков на 12.03.1987 г., регистриран на 19.03.1987 г. Ръководил го служител О. р. Стефан Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор през 1997 г. За Христо Кирилов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Решение N° 2-1007
от 06.07.2017 г.
Български национален аероклуб

Съдържател на явочна квартира "Ела" Димитър Георгиев Ралев

Дата на раждане: 12.02.1962
Място на раждане: с. Гърмен, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Ела" Пенко Иванов Ханджиев

Дата на раждане: 22.06.1957
Място на раждане: с. Лесово, обл. Ямбол
Пенко Иванов Ханджиев Дата на раждане 22.06.1957 г. Място на раждане с. Лесово, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Борис Янев на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 4143/ 1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Ела". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Елхово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ела " Михаил Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: С. Владислав, обл. Велико Търново
Михаил Михайлов Михайлов Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане С. Владислав, обл. Велико Търново Вербувал го служител Продан Проданов на 14.06.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г. Ръководил го служител Продан Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-190 на Я/К "Ела"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стражица, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ела " Стойка Александрова Иванова

Дата на раждане: 31.01.1945
Място на раждане: С. Смочево, обл. Кюстендил
Стойка Александрова Иванова Дата на раждане 31.01.1945 г. Място на раждане С. Смочево, обл. Кюстендил Вербувал я служител Йордан Духалов на 25.09.1986 г., регистрирана на 02.10.1986 г. Ръководил я служител Йордан Духалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВГУ-ХII-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2498/ 1990 г. за протокол за унищожаване на делата на Я/К "Ела"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 146 Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигната от ГЕРБ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ела" Методи Христов Георгиев

Дата на раждане: 29.01.1949
Място на раждане: гр. Симитли
Методи Христов Георгиев Дата на раждане 29.01.1949 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител майор Ангел Димитров Ангелов на 11.12.1989 г., регистриран на 11.01.1990 г. Ръководил го служител майор Ангел Димитров Ангелов; ст. лейт. Богдан Радков Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-4193; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор при Столичен ветеринарно-санитарен контрол от 01.09.2004 г. до 01.06.2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методи Христов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ела" Христо Кирилов Христов

Дата на раждане: 13.10.1945
Място на раждане: гр. София
Христо Кирилов Христов Дата на раждане 13.10.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Стефан Косерков на 12.03.1987 г., регистриран на 19.03.1987 г. Ръководил го служител О. р. Стефан Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор, н-к на отдел от 01.03.1998 г. до 01.12.2009 г. За Христо Кирилов Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ела" Лазар Венков Лазаров

Дата на раждане: 30.04.1947
Място на раждане: гр. Раковски
Лазар Венков Лазаров Дата на раждане 30.04.1947 г. Място на раждане гр. Раковски Вербувал го служител о. р. Продан Проданов на 15.06.1984 г., регистриран на 19.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Продан Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. за унищожаване дело I-ПВ-191 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Съюз на комунистите в България" в 28-и МИР-Търговище и в 30-и МИР-Шумен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: