Агент "Деян" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Деян намери 5 резултата / The search @pseudo Деян found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-152
от 20.03.2013 г.
община Аксаково

Агент "Деян" Димо Иванов Димов

Дата на раждане: 10.04.1962
Място на раждане: гр. Варна
Димо Иванов Димов Дата на раждане 10.04.1962 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Румен Вълчев Атанасов на 21.06.1983 г., регистриран на 28.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Румен Вълчев Атанасов; о. р. Пл. Стефанов; о. р. Петко Цонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; писмо рег. № С КА-140/ 07.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Деян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.04.2001 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник "Деян" Иван Лазаров Стоянов

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. Варна
Иван Лазаров Стоянов Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Антон Фажев на 22.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител майор Антон Фажев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 7055/ 24.07.1990 г. за "заличаване по оперативния отчет на НРС" и унищожаване материалите на "Деян" рег. № 19086; предложение вх. № 174/ 01.03.1991 г. "за изключване на СС "Деян" от апарата на СС на НРС". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Лазаров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Деян" Александър Георгиев Хаджов

Дата на раждане: 13.02.1963
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Хаджов Дата на раждане 13.02.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Калугеров на 07.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Калугеров; о. р. Т. Томов; о. р. Пламен Скробански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Поти от 15.02.1999 г. до 20.11.2003 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент; секретен сътрудник "Деян" Стефан Митков Радионов

Дата на раждане: 23.02.1967
Място на раждане: с. Чакаларово, обл. Кърджали
Стефан Митков Радионов Дата на раждане 23.02.1967 г. Място на раждане с. Чакаларово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Димитров на 17.07.1986 г., регистриран на 31.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5864 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Иван Вазов" - Чакаларово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Деян" Александър Георгиев Хаджов

Дата на раждане: 13.02.1963
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Хаджов Дата на раждане 13.02.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Калугеров на 07.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Калугеров; о. р. Т. Томов; о. р. Пламен Скробански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Деян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30730 и работно дело IР-16495. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Лозенец от 1992 г. до 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: