Агент "Денев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Денев намери 9 резултата / The search @pseudo Денев found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Денев" Любомир Маринов Рачев

Дата на раждане: 27.07.1959
Място на раждане: гр. Асеновград
Любомир Маринов Рачев Дата на раждане 27.07.1959 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Костадин Ганев на 16.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Ганев; о. р. Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4583 (Пд) Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Денев " Александър Альошев Иванов

Дата на раждане: 26.09.1955
Място на раждане: Гр. Ямбол
Александър Альошев Иванов Дата на раждане 26.09.1955 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.12.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-49; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-46; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Денев" Супхи Сюлейманов Рамаданов

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Севар, обл. Разград
Супхи Сюлейманов Рамаданов Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Севар, обл. Разград Вербувал го служител регистриран на 08.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Гошо Варчев Варчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 130/ 01.03.1990 г. за унищожаване дело № 11232. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Денев" Александър Альошев Иванов

Дата на раждане: 26.09.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Александър Альошев Иванов Дата на раждане 26.09.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.12.1986 г., регистриран на 05.12.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-49; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-46; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ямбол, издигнат от АТАКА Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Денев" Симеон Стоилов Кацарски

Дата на раждане: 02.02.1949
Място на раждане: гр. Дупница
Симеон Стоилов Кацарски Дата на раждане 02.02.1949 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Иерусалим Иванов Стоянов на 29.04.1977 г., регистриран на 06.05.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иерусалим Иванов Стоянов; о. р. Петър Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30151 и работно дело IР-15918. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 12.1991 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; съдържател на явочна квартира "Денев; Лале" Георги Димитров Васов

Дата на раждане: 12.02.1947
Място на раждане: с. Райово, обл. Софийска
Георги Димитров Васов Дата на раждане 12.02.1947 г. Място на раждане с. Райово, обл. Софийска Вербувал го служител вербуван на 04.12.1978 г., регистриран на 11.12.1978 г.; възстановен от о. р. Кънчо Д. Трифонов на 29.03.1984 г., регистриран на 10.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Д. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС-06-01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Денев; Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26518 и работно дело IР-11784; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3564. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Самоков, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Денев" Александър Альошев Иванов

Дата на раждане: 26.09.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Александър Альошев Иванов Дата на раждане 26.09.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.12.1986 г., регистриран на 05.12.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-49; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-46; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; съдържател на явочна квартира "Денев; Лале" Георги Димитров Васов

Дата на раждане: 12.02.1947
Място на раждане: с. Райово, обл. Софийска
Георги Димитров Васов Дата на раждане 12.02.1947 г. Място на раждане с. Райово, обл. Софийска Вербувал го служител вербуван на 04.12.1978 г., регистриран на 11.12.1978 г.; възстановен от о. р. Кънчо Д. Трифонов на 29.03.1984 г., регистриран на 10.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Д. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС-06-01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Денев; Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26518 и работно дело IР-11784; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3564. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Райово, общ. Самоков, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Денев " Цветан Василев Маджарски

Дата на раждане: 11.03.1953
Място на раждане: С. Бойница, обл. Видин
Цветан Василев Маджарски Дата на раждане 11.03.1953 г. Място на раждане С. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител Владко Василев на 07.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител Владко Василев; Ст. Зарков; Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Гранични войски- РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36352; работно дело IР-17641; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2254/ 20.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бойница, издигнат от ГЕРБ

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: