Агент "Дамян" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дамян намери 9 резултата / The search @pseudo Дамян found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2004 г. до 14.08.2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 01.12.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-716/ 27.09.2016 г. – БНТ Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Дамян" Динко Асенов Узунов

Дата на раждане: 18.09.1957
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Динко Асенов Узунов Дата на раждане 18.09.1957 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов на 11.10.1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов; о. р. Георги Петканов; о. р. Хр. Беловски; о. р. Стефан Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2007 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1701 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Горно Кирково, общ. Кирково, издигнат от ГЕРБ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Теймен; Дамян " Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: Гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане Гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тервел, издигнат от ДПС
Решение N° 2-404
от 01.10.2014 г.
частични местни избори 12.10.2014 г.

Агент "Дамян" Динко Асенов Узунов

Дата на раждане: 18.09.1957
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Динко Асенов Узунов Дата на раждане 18.09.1957 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов на 11.10.1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Стоянов Иванов; о. р. Георги Петканов; о. р. Хр. Беловски; о. р. Стефан Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2007 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1701 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Горно Кирково, общ. Кирково, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: Гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет в БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Секретен сътрудник "Теймен; Дамян" Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; о. р. Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Тервел от 1990 г. до 1991 г.; Заместник-кмет на община Тервел от 1991 г. до 1995 г.; Общински съветник от 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Теймен; Дамян" Айдън Фаик Адем

Дата на раждане: 27.02.1961
Място на раждане: гр. Тервел
Айдън Фаик Адем Дата на раждане 27.02.1961 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител Ст. лейт. Петър Петров на 24.07.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петър Петров; майор Христо Димитров Митков; о. р. Николай Стефанов Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Теймен; Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-4 бр., обр. 2 и обр. 9; дело 14925; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2540/ 06.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тервел, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: Гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Програмен директор от 01.01.1989 г. до 06.07.1991 г. Зам. главен редактор от 07.07.1991 г. до 31.03.1993 г. Ръководител екип от 01.04.1993 г. до 01.09.1993 г. Зав. кореспондентски пункт от 01.12.1993г. до 30.09.1997г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: