Агент "Григоров" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Григоров намери 9 резултата / The search @pseudo Григоров found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Григоров; Дражев" Стоян Георгиев Давидов

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: с. Левуново, обл. Благоевград
Стоян Георгиев Давидов Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане с. Левуново, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 27.05.1982 г., регистриран на 29.05.1982 г.; Цветан Маринов на 16.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков; Цветан Маринов, Владимир Попов, Орлин Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Второ, отделение „ЧЖ” – ДС; ІV отдел ПГУ -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Григоров; Дражев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланки-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 5935, том І и том ІІ; лично дело IА-36315; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, І секретар до 02.09.1990 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Димитров; Григоров" Сабетай Нисим Варсанов

Дата на раждане: 06.12.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Григоров" Младен Любомиров Младенов

Дата на раждане: 03.10.1951
Място на раждане: гр. Видин
Младен Любомиров Младенов Дата на раждане 03.10.1951 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Кънчев Гутев на 05.04.1977 г., регистриран на 14.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Кънчев Гутев; о. р. Митовски; о. р. Букуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Григоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33178 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българска лява коалиция" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 2-844
от 14.02.2017 г.
община Гълъбово

Резидент "Григоров" Димо Павлов Новаков

Дата на раждане: 07.06.1930
Място на раждане: с. Обручище, обл. Стара Загора
Димо Павлов Новаков Дата на раждане 07.06.1930 г. Място на раждане с. Обручище, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Михайл Пенев Минков на 28.08.1964 г., регистриран на 19.09.1964 г. Ръководил го служител о. р. Михайл Пенев Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Григоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № СЗ 34/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-2526 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Обручище от м. февруари 1991 г. до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Григоров" Али Османали Бедел

Дата на раждане: 13.06.1937
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Добрич
Али Османали Бедел Дата на раждане 13.06.1937 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Георги Йорданов Иванов на 07.08.1985 г., регистриран на 09.08.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Йорданов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Григоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-262 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 388/ 14.02.1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на "Григоров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бенковски до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Григоров; Дражев" Стоян Георгиев Давидов

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: с. Левуново, обл. Благоевград
Стоян Георгиев Давидов Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане с. Левуново, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 27.05.1982 г., регистриран на 29.05.1982 г.; Цветан Маринов на 16.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков; Цветан Маринов, Владимир Попов, Орлин Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Второ, отделение „ЧЖ” – ДС; ІV отдел ПГУ -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Григоров; Дражев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланки-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 5935, том І и том ІІ; лично дело IА-36315; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Бейрут от 02.09.1990 г. до 01.07.1993 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Григоров; Дражев " Стоян Георгиев Давидов

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: с. Левуново, обл. Благоевград
Стоян Георгиев Давидов Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане с. Левуново, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Златан Методиев Марков на 27.05.1982 г., регистриран на 29.05.1982 г.; Цветан Маринов на 16.11.1983 г. Ръководил го служител Кап. Златан Методиев Марков; Цветан Маринов, Владимир Попов, Орлин Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Второ, отделение „ЧЖ” – ДС; ІV отдел ПГУ -ДС Качеството, в което е осъществявано Агент; секретен сътрудник Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Григоров; Дражев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланки-2 бр.; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 5935, том І и том ІІ; доклад на НРС рег. № RB 102101- 001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Сандански, обл. Благоевград, издигнат от „Обединение на Българските Националисти”Целокупна България” Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

информатор " Григоров " Йордан Лазаров Пашов

Дата на раждане: 28.04.1934
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Йордан Лазаров Пашов Дата на раждане 28.04.1934 г. Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител Илия Владинов Николов на 31.05.1956 г. Ръководил го служител Илия Владинов Николов; Лало Хинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел V, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Григоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол рег. № КА 24/ 21.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1576; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Горна Оряховица, издигнат от Коалиция „ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ, ИНИЦИАТИВА И ЗАЩИТА (ПРИЗ) – ТОШКО НИКИФОРОВ” (партия „Национално движение Симеон Решение № 22/ 29.01.2008 г. 6 Втори”, партия „Демократи за силна България”, партия „Радикалдемократическа партия в България”, пария „Демократическа партия”
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Григоров" Стефан Георгиев Кадийски

Дата на раждане: 02.11.1961
Място на раждане: гр. Кюстендил
Стефан Георгиев Кадийски Дата на раждане 02.11.1961 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Ангел Киров Цветков на 14.10.1987 г., регистриран на 10.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Киров Цветков; о. р. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Григоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-781. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Експерт

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: