Агент "Владиков" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Владиков намери 6 резултата / The search @pseudo Владиков found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-10
от 31.05.2012 г.
Българска православна църква-Врачанска епархия

Агент "Владиков" Иван Маринов Нейков

Дата на раждане: 21.05.1954
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Маринов Нейков Дата на раждане 21.05.1954 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов на 29.02.1980 г., регистриран на 10.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Георги Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-165 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1097 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-2680 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на църковно настоятелство при храм "Св. Възнесение" – с. Бутан
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Владиков " Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: С. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане С. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от АТАКА
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Владиков" Иван Маринов Нейков

Дата на раждане: 21.05.1954
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Маринов Нейков Дата на раждане 21.05.1954 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов на 29.02.1980 г., регистриран на 10.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Георги Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-165 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъдат унищожени" лично дело IА-2680 (Вр) и работно дело IР-1097 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.2003 г. до 14.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: